خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کمری » لوازم الکتریکی و کامپیوتر کمری » سنسور ایربگ کمری ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴
۸۹۱۷۰ SENSOR ASSY, AIR BAG
۸۹۱۷۰-۰۶۴۲۰  سنسور ایربگ ۱
۸۹۱۷۰-۰۶۴۳۰ VSC-WITH ۱
۸۹۱۷۳A SENSOR, AIR BAG, FRONT RH
۸۹۱۷۳-۰۹۸۲۰  سنسور ایربگ جلو راست ۱
۸۹۱۷۴A SENSOR, AIR BAG, FRONT LH
۸۹۱۷۳-۰۹۸۲۰  سنسور ایربگ جلو چپ ۱
۸۹۸۶۰ سنسور ایربگ ستون جلو راست
۸۹۸۳۱-۵۲۰۲۰ VSC-WITH ۱
۸۹۸۶۰A سنسور ایربگ ستون جلو چپ
۸۹۸۳۱-۵۲۰۲۰ VSC-WITH ۱
۸۹۸۶۰B سنسور ایربگ راست
۸۹۸۳۱-۳۳۰۴۰ VSC-WITH ۱
۸۹۸۶۰C سنسور ایربگ چپ
۸۹۸۳۱-۳۳۰۴۰ VSC-WITH

diag_1x420iz

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید