خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کمری » لوازم الکتریکی و کامپیوتر کمری » برف پاک کن کمری ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴
۸۵۱۱۰ MOTOR ASSY, WINDSHIELD WIPER
۸۵۱۱۰-۰۶۱۳۰  موتور برف پاک کن ۱
۸۵۱۵۰B LINK ASSY, WIPER
۸۵۱۵۰-۰۶۱۳۰ ۱
۸۵۲۱۱B ARM, FR WIPER, RH
۸۵۲۱۱-۰۶۱۲۰  بازویی برف پاک کن راست ۱
۸۵۲۱۲A BLADE, FR WIPER, RH
۸۵۲۱۲-۰۶۱۴۰  تیغه برف پاک کن ۱
۸۵۲۱۴A RUBBER, WIPER, RH
۸۵۲۱۴-۰۶۱۵۰  لاستیک تیغه برف پاک کن راست ۱
۸۵۲۱۴B RUBBER, WIPER, LH
۸۵۲۱۴-۰۶۱۶۰  لاستیک تیغه برف پاک کن چپ ۱
۸۵۲۲۱B ARM, FR WIPER, LH
۸۵۲۲۱-۰۶۱۲۰  بازویی برف پاک کن چپ ۱
۸۵۲۲۲A BLADE, FR WIPER, LH
۸۵۲۲۲-۰۶۱۴۰  تیغه برف پاک کن چپ ۱
۹۰۱۱۹-۰۶۸۶۴ *** STD. PART $۱٫۰۳
۹۰۱۷۶-۱۰۰۰۵ *** STD. PART $۱٫۳۰
 diag_1x420iz

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید