خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی یاریس » لوازم بدنه یاریس » قفل و جک درب پنجم یاریس ۲۰۱۴ هاچ بک
۶۸۸۰۱ HINGE SUB-ASSY, BACK DOOR, UPPER RH
۶۸۸۰۱-۰D180  لولای درب عقب راست ۱
۶۸۸۰۲ HINGE SUB-ASSY, BACK DOOR, UPPER LH
۶۸۸۰۱-۰D180  لولای درب عقب چپ ۱
۶۸۸۳۸ PAD, BACK DOOR HINGE, NO.1
۶۸۸۳۸-۰D120 T=1.0 ۲
۶۸۸۳۸-۰D130 T=1.5 ۲
۶۸۹۴۵ BRACKET, BACK DOOR DAMPER STAY, UPPER RH
۶۸۹۴۵-۰D050 ۱
۶۸۹۴۶ BRACKET, BACK DOOR DAMPER STAY, UPPER LH
۶۸۹۴۵-۰D050 ۱
۶۸۹۴۷ BRACKET, BACK DOOR DAMPER STAY, LOWER RH
۶۸۹۴۷-۰D010 ۱
۶۸۹۴۸ BRACKET, BACK DOOR DAMPER STAY, LOWER LH
۶۸۹۴۷-۰D010 ۱
۶۸۹۵۰C STAY ASSY, BACK DOOR, RH
۶۸۹۵۰-۰D090  جک درب عقب راست ۱
۶۸۹۶۰B STAY ASSY, BACK DOOR, LH
۶۸۹۶۰-۰D030  جک درب عقب چپ ۱
۶۹۰۲۳ HANDLE SUB-ASSY, BACK DOOR OUTSIDE
Not applicable
۶۹۲۱۹ SEAL, BACK DOOR OUTSIDE HANDLE
Not applicable
۶۹۳۵۰ LOCK ASSY, BACK DOOR
۶۹۳۵۰-۰D180  قفل درب پنجم ۱
۶۹۴۳۰C STRIKER ASSY, BACK DOOR LOCK
۶۹۴۳۰-۰D090 ۱
۶۹۷۹۰ CONTROL ASSY, BACK DOOR LOCK

diag_1x41znc

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید