خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی یاریس » لوازم بدنه یاریس » زه اطراف یاریس ۲۰۱۴ هاچ بک
۶۰۱۱۷ COVER SUB-ASSY, FRONT PILLAR, UPR RH
۶۰۱۱۷-۰D130  قاب روی ستون جلو راست ۱
۶۰۱۱۸ COVER SUB-ASSY, FRONT PILLAR, UPR LH
۶۰۱۱۸-۰D130  قاب روی ستون جلو چپ ۱
۶۲۵۰۵E COVER SUB-ASSY, QUARTER PILLAR, RH
۶۲۵۰۵-۰D030  قاب روی گلگیر عقب راست ۱
۶۲۵۰۶C COVER SUB-ASSY, QUARTER PILLAR, LH
۶۲۵۰۶-۰D030  قاب روی گلگیر عقب چپ ۱
۶۷۷۷۲-۹۵J03 *** STD. PART $۱٫۲۷
۶۷۷۷۲G CAP, FRONT PILLAR COVER
۶۷۷۷۲-۹۵J03 ۲ $۱٫۲۷
۷۵۵۵۱E MOULDING, ROOF DRIP SIDE FINISH, RH
۷۵۵۵۱-۰D170  نوار روی سقف راست ۱
۷۵۵۵۲E MOULDING, ROOF DRIP SIDE FINISH, LH
۷۵۵۵۲-۰D120  نوار روی سقف چپ ۱
۷۵۵۵۳F MOULDING, QUARTER GARNISH, RH
۷۵۵۵۳-۰D010 ۱
۷۵۵۵۴E MOULDING, QUARTER GARNISH, LH
۷۵۵۵۴-۰D010 ۱
۷۵۵۶۱ CLIP, ROOF DRIP SIDE FINISH MOULDING, NO.1
۷۵۵۶۱-۳۳۰۳۰ ۴ $۶٫۲۵
۷۵۷۳۱B MOULDING, FRONT DOOR, OUTSIDE RH
۷۵۷۳۱-۰D918  زه درب جلو راست ۱
۷۵۷۳۲B MOULDING, FRONT DOOR, OUTSIDE LH
۷۵۷۳۲-۰D972  زه درب جلو چپ ۱
۷۵۷۴۱ MOULDING, REAR DOOR, OUTSIDE RH
۷۵۷۴۱-۰D918  زه درب عقب راست ۱
۷۵۷۴۲ MOULDING, REAR DOOR, OUTSIDE LH
۷۵۷۴۲-۰D918  زه درب عقب چپ ۱
۷۵۷۵۵C MOULDING, FRONT DOOR WINDOW FRAME, REAR RH
۷۵۷۵۵-۰D040  قاب روی ستون درب جلو راست ۱
۷۵۷۵۶C MOULDING, FRONT DOOR WINDOW FRAME, REAR LH
۷۵۷۵۶-۰D040  قاب روی ستون درب جلو چپ ۱
۷۵۷۶۱A MOULDING, REAR DOOR WINDOW FRAME, FRONT RH
۷۵۷۶۱-۰D020  قاب روی ستون درب عقب راست ۱
۷۵۷۶۲A MOULDING, REAR DOOR WINDOW FRAME, FRONT LH
۷۵۷۶۲-۰D020  قاب روی ستون درب عقب چپ ۱
۷۵۷۹۲ CLIP, DOOR WINDOW FRAME MOULING
۷۵۷۹۲-۰D020 ۴

diag_1x420iz

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید