خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی اوریون » لوازم موتوری اوریون » منیفولد اوریون ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰-۲۰۱۱
۱۷۱۰۴ MANIFOLD SUB-ASSY, EXHAUST, RH
۱۷۱۴۰-۰P041 (L) منیفولد دود راست ۱ $۱,۲۴۴٫۵۲
۱۷۱۴۰-۳۱۱۶۱ (J) منیفولد دود راست ۱ $۱,۲۴۴٫۵۲
۱۷۱۰۵ MANIFOLD SUB-ASSY, EXHAUST, LH
۱۷۱۵۰-۳۱۱۶۰  منیفولد دود چپ ۱ $۱,۲۴۴٫۵۲
۱۷۱۱۱ MANIFOLD, INTAKE
۱۷۱۱۱-۳۱۱۴۱  منیفولد هوا ۱ $۸۲۶٫۷۷
۱۷۱۱۹ STAY, MANIFOLD, NO.2
۱۷۱۱۹-۳۱۰۲۰ ۱ $۹٫۴۱
۱۷۱۲۵ STAY, SURGE TANK, NO.1
۱۷۱۲۵-۳۱۰۴۰ ۱ $۱۰٫۷۵
۱۷۱۶۸ INSULATOR, EXHAUST MANIFOLD HEAT, NO.2
۱۷۱۶۸-۳۱۰۱۱ ۱ $۵۱٫۹۹
۱۷۱۷۳ GASKET, EXHAUST MANIFOLD TO HEAD
۱۷۱۷۳-۳۱۰۲۰  واشر منیفولد دود ۱ $۱۷٫۹۴
۱۷۱۷۳A GASKET, EXHAUST MANIFOLD TO HEAD, LH
۱۷۱۷۳-۳۱۰۲۰  واشر منیفولد دود چپ ۱ $۱۷٫۹۴
۱۷۱۷۶ GASKET, AIR SURGE TANK TO INTAKE MANIFOLD
۱۷۱۷۶-۳۱۰۴۰  واشر منیفولد ۳ $۹٫۷۰
۱۷۱۷۷ GASKET, INTAKE MANIFOLD TO HEAD, NO.1
۱۷۱۷۷-۳۱۰۴۰  واشر منیفولد اگزوز ۱ $۱۰٫۰۲
۱۷۱۷۸ GASKET, INTAKE MANIFOLD TO HEAD, NO.2
۱۷۱۷۸-۳۱۰۳۰  واشر منیفولد اگزوز ۱ $۱۰٫۰۲
۱۷۱۹۰ TANK ASSY, INTAKE AIR SURGE
۱۷۱۹۰-۳۱۰۸۱ ۱ $۶۶۸٫۷۷
۲۲۲۶۷A BRACKET, THROTTLE BODY
۲۲۲۶۷-۳۱۰۳۰ ۱ $۷٫۰۴
۹۰۱۱۰-۰۶۰۳۵ *** STD. PART $۰٫۹۹
۹۰۱۲۶-۰۶۰۳۰ *** STD. PART $۰٫۷۱
۹۰۱۲۶-۱۰۰۳۳ *** STD. PART $۷٫۶۳
۹۰۱۴۸-۸۰۰۲۶ *** STD. PART $۸٫۲۲
۹۰۳۳۹-۰۹۰۰۳ *** STD. PART $۵٫۰۲
۹۰۴۶۷-۱۴۰۰۳ *** STD. PART $۱٫۲۷
۹۱۶۷۱-۸۰۸۲۰ *** STD. PART $۰٫۹۹
۹۱۶۷۱-A0612 *** STD. PART $۰٫۷۱
۹۱۶۷۲-۸۱۰۲۵ *** STD. PART $۱٫۵۰
۹۴۱۵۱-۸۰۶۰۰ *** STD. PART $۰٫۷۱
۹۴۱۵۱-۸۰۸۰۰ *** STD. PART $۰٫۹۹
۹۴۱۵۱-۸۰۸۴۱ *** STD. PART $۰٫۹۹
۹۴۱۵۱-۸۱۰۴۱ *** STD. PART $۱٫۲۷
 13

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید