خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی اوریون » لوازم موتوری اوریون » میل سوپاپ اوریون ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰-۲۰۱۱
۱۳۰۵۰ GEAR ASSY, CAMSHAFT TIMING
۱۳۰۵۰-۳۱۱۷۰  دنده VVTI ۲
۱۳۰۵۳ CAMSHAFT SUB-ASSY, NO.3
۱۳۰۵۳-۳۱۰۸۰  میل سوپاپ شماره ۳ ۱ $۵۵۷٫۵۵
۱۳۰۵۴ CAMSHAFT SUB-ASSY, NO.4
۱۳۰۵۴-۳۱۰۸۰  میل سوپاپ شماره ۴ ۱ $۵۵۷٫۵۵
۱۳۰۸۰ GEAR ASSY, CAMSHAFT TIMING EXHAUST, LH
۱۳۰۸۰-۳۱۰۵۰ ۲
۱۳۵۰۶ CHAIN SUB-ASSY
۱۳۵۰۶-۳۱۰۳۱  زنجیر موتور ۱ $۱۵۶٫۲۹
۱۳۵۰۷ CHAIN SUB-ASSY, NO.2
۱۳۵۰۷-۳۱۰۲۰  زنجیر موتور شماره ۲ ۲ $۴۶٫۳۰
۱۳۵۱۱ CAMSHAFT
۱۳۵۰۱-۳۱۱۰۰  میل سوپاپ شماره ۱ ۱ $۵۵۷٫۵۵
۱۳۵۱۲ CAMSHAFT, NO.2
۱۳۵۰۲-۳۱۰۸۰  میل سوپاپ شماره ۲ ۱ $۵۵۷٫۵۵
۱۳۵۳۰ SPROCKET ASSY, IDLE
۱۳۵۳۰-۳۱۰۲۱ ۱ $۱۷٫۵۱
۱۳۵۴۰ TENSIONER ASSY, CHAIN, NO.1
۱۳۵۴۰-۳۱۰۲۱  زنجیر سفت کن شماره ۱ ۱ $۹۸٫۸۸
۱۳۵۵۰ TENSIONER ASSY, CHAIN, NO.2
۱۳۵۵۰-۳۱۰۲۰  زنجیر سفت کن شماره ۲ ۱ $۹۸٫۸۸
۱۳۵۵۹ SLIPPER, CHAIN TENSIONER
۱۳۵۵۹-۳۱۰۲۰ ۱ $۳۶٫۴۱
۱۳۵۶۰A TENSIONER ASSY, CHAIN, NO.3
۱۳۵۶۰-۳۱۰۲۰  زنجیر سفت کن شماره ۳ ۱ $۹۸٫۸۸
۱۳۵۶۱ DAMPER, CHAIN VIBRATION, NO.1
۱۳۵۶۱-۳۱۰۲۱  بالشتک شماره ۱ ۱ $۹۱٫۴۱
۱۳۵۶۲ DAMPER, CHAIN VIBRATION, NO.2
۱۳۵۶۲-۳۱۰۲۰  بالشتک شماره ۲ ۲ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۱۱ VALVE, INTAKE
۱۳۷۱۱-۳۱۱۰۰  سوپاپ هوا ۱۲ $۳۱٫۶۱
۱۳۷۱۱B SPRING, COMPRESSION(FOR INNER)
۹۰۵۰۱-۳۶۰۰۷ ۲۴ $۵٫۱۰
۱۳۷۱۱E SEAL, INTAKE VALVE STEM OIL
۹۰۹۱۳-۰۲۱۰۱ ۱۲ $۹٫۶۱
۱۳۷۱۵ VALVE, EXHAUST
۱۳۷۱۵-۳۱۱۲۰ سوپاپ دود (۱۰/۲۰۰۶ – ۰۵/۲۰۰۹) ۱۲ $۳۷٫۹۵
۱۳۷۱۵-۳۱۱۵۰ سوپاپ دود (۰۶/۲۰۰۹ – ۰۷/۲۰۰۹) ۱۲
۱۳۷۱۵A SEAL, EXHAUST VALVE STEM OIL
۹۰۹۱۳-۰۲۱۱۲ ۱۲ $۹٫۶۱
۱۳۷۱۶ CAP, VALVE STEM
۱۳۷۱۶-۷۵۰۲۰ ۲۴ $۰٫۷۵
۱۳۷۳۴ SEAT, VALVE SPRING
۱۳۷۳۴-۶۲۰۲۰ ۲۴ $۰٫۵۹
۱۳۷۴۱ RETAINER, VALVE SPRING
۱۳۷۴۱-۳۱۰۲۰ ۲۴ $۳٫۳۲
۱۳۷۴۱A LOCK, VALVE SPRING RETAINER
۹۰۹۱۳-۰۳۰۲۸ ۴۸ $۱٫۳۴
۱۳۷۵۰ ADJUSTER ASSY, VALVE LASH
۱۳۷۵۰-۳۱۰۳۰ ۲۴ $۷۸٫۵۶
۱۳۸۰۱ ARM SUB-ASSY, VALVE ROCKER, NO.1
۱۳۸۰۱-۲۳۰۱۱ ۲۴ $۵۳٫۱۸
۹۰۱۱۹-۱۲۳۷۰ *** STD. PART $۳٫۹۵
۹۱۵۵۱-۸۰۶۳۰ *** STD. PART $۰٫۷۱
۹۱۵۵۱-۸۰۸۳۰ *** STD. PART $۰٫۹۹
۹۱۶۷۱-G0825 *** STD. PART $۰٫۹۹
 6

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید