خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی پرادو » لوازم الکتریکی و کامپیوتر پرادو » برف پاک کن جلو پرادو ۲۰۱۳
۸۲۳۷۵B WIRE, WIPER MOTOR
۸۲۳۷۵-۶۰۰۱۰  وایر موتور ۱
۸۵۱۱۰ MOTOR ASSY, WINDSHIELD WIPER
۸۵۱۱۰-۶۰۴۴۰  موتور برف پاک کن ۱
۸۵۱۶۰ LINK ASSY, WINDSHIELD WIPER
۸۵۱۵۰-۶۰۳۷۰  بازویی موتور ۱
۸۵۱۷۸ NUT (FOR FRONT WIPER ARM SETTING)
۹۰۱۸۲-۱۰۰۰۶  پیج ۲ $۱٫۰۷
۸۵۱۹۲ COVER, WINDSHIELD WIPER ARM
۸۵۲۹۲-۱۳۰۱۰  کاور پیچ ۲ $۵٫۸۵
۸۵۲۱۱B ARM, FR WIPER, RH
۸۵۲۱۱-۶۰۳۰۰  کاور پیچ راست ۱
۸۵۲۱۲A BLADE, FR WIPER, RH
۸۵۲۱۲-۵۳۰۸۱  تیغه برف پاک کن راست ۱ $۲۸٫۱۹
۸۵۲۱۴A RUBBER, WIPER, RH
۸۵۲۱۴-۵۳۰۹۰ ۱ $۱۹٫۸۹
۸۵۲۱۴B RUBBER, WIPER, LH
۸۵۲۱۴-۶۸۰۲۰ ۱ $۲۵٫۹۴
۸۵۲۲۱B ARM, FR WIPER, LH
۸۵۲۲۱-۶۰۳۲۱ ۱
۸۵۲۲۲A BLADE, FR WIPER, LH
۸۵۲۲۲-۴۸۱۳۰  تیغه برف پاک کن چپ ۱ $۴۱٫۹۷
۸۹۹۴۱ SENSOR, RAIN
سنسور باران
۸۹۹۴۳ COVER, RAIN SENSOR
کاور سنسور باران
۸۹۹۴۴ TAPE, RAIN SENSOR
Not applicable
۹۰۱۱۹-۰۶۸۶۴ *** STD. PART $۱٫۰۳
 ذشقب

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید