خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی IS » لوازم بدنه IS » جک و لولای کاپوت IS300 مدل ۲۰۱۳ کروک
۵۳۳۳۶ BRACKET, HOOD STAY, RH
۵۳۳۳۶-۵۳۰۲۰ ۱ $۸٫۳۸
۵۳۳۳۷C BRACKET, HOOD STAY, LH
۵۳۳۳۷-۵۳۰۱۰ ۱ $۸٫۳۸
۵۳۴۱۰ HINGE ASSY, HOOD, RH
۵۳۴۱۰-۵۳۰۲۰  لولای کاپوت راست ۱ $۴۵٫۹۴
۵۳۴۲۰ HINGE ASSY, HOOD, LH
۵۳۴۲۰-۵۳۰۲۰  لولای کاپوت چپ ۱ $۴۵٫۹۴
۵۳۴۴۰A SUPPORT ASSY, HOOD, RH
۵۳۴۴۰-۰W102  جک کاپوت راست ۱
۵۳۴۴۵ COVER, HOOD HINGE, RH
۵۳۴۴۵-۵۳۰۱۰ ۱ $۱۱٫۵۴
۵۳۴۵۰A SUPPORT ASSY, HOOD, LH
۵۳۴۵۰-۰W082  جک کاپوت چپ ۱
۵۳۴۸۱A BRACKET, HOOD SUPPORT, RH
۵۳۴۸۱-۵۳۰۱۰ ۱ $۱۵٫۴۲
۵۳۴۸۲ BRACKET, HOOD SUPPORT, LH
۵۳۴۸۲-۵۳۰۱۰ ۱ $۱۵٫۴۲
۵۳۴۹۷ PAD, HOOD HINGE, NO.1
۵۳۴۹۷-۵۰۰۲۰ T=1.0 ۴ $۲٫۷۳
۵۳۴۹۸ PAD, HOOD HINGE, NO.2
۵۳۴۹۷-۵۳۰۱۰ T=1.0 ۲ $۱٫۷۸
۵۳۵۱۰ LOCK ASSY, HOOD
۵۳۵۱۰-۵۳۰۶۱  قفل کاپوت ۱
۵۳۵۱۰A SPRING, TENSION(FOR HOOD LOCK)
۹۰۵۰۶-۰۹۰۵۰ WD=0.9, CW=20.5 ۱ $۲٫۱۰
۹۰۵۰۶-۱۴۰۸۶ WD=1.4, CW=15 ۱ $۳٫۴۸
۵۳۵۵۰ HOOK ASSY, HOOD AUXILIARY CATCH
۵۳۵۵۰-۵۳۰۱۰ ۱ $۶۳٫۱۸
۵۳۵۵۷ CATCH, HOOD AUXILIARY HOOK
۵۳۵۵۷-۵۳۰۱۱ ۱ $۵٫۱۴
۵۳۵۷۸ NUT, HOOD LOCK
۵۳۵۷۸-۵۰۰۱۰ ۱ $۱٫۵۸
۵۳۵۷۹ CAP, HOOD LOCK NUT
۵۳۵۷۹-۵۰۰۱۰ ۱ $۱٫۵۰
۵۳۶۰۱ اهرم قفل کاپوت
۵۳۶۰۱-۵۲۰۱۰-A2 MELLOW WHITE, TRIM0* ۱ $۴۷٫۷۶
۵۳۶۰۱-۵۲۰۱۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* ۱ $۴۳٫۶۵
۵۳۶۲۹A COVER, HOOD LOCK CONTROL CABLE
۵۳۶۲۹-۵۳۰۴۰ ۱ $۳۷٫۶۰
۵۳۶۳۰ CABLE ASSY, HOOD LOCK CONTROL
۵۳۶۳۰-۵۳۰۳۰  سیم کاپوت ۱ $۳۴٫۹۵

diag_1wB6CNF

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید