خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کمری » لوازم بدنه کمری » لولای درب و شیشه بالابر کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶
۶۸۷۱۰ HINGE ASSY, FRONT DOOR, UPPER RH
۶۸۷۱۰-۳۳۰۳۰ (J)لولای درب جلو راست بالایی ۱ $۵۳٫۹۷
۶۸۷۱۰-YC010 (L) ۱ $۵۳٫۹۷
۶۸۷۲۰A HINGE ASSY, FRONT DOOR, LH
۶۸۷۲۰-۳۳۰۳۰ (J)لولای درب جلو چپ بالایی ۱ $۵۳٫۹۷
۶۸۷۲۰-YC010 (L) ۱
۶۸۷۳۰ HINGE ASSY, FRONT DOOR, LOWER RH
۶۸۷۳۰-۳۳۰۲۰ (J)لولای درب جلو راست پایینی ۱ $۵۳٫۹۷
۶۸۷۳۰-YC010 (L) ۱ $۵۳٫۹۷
۶۸۷۴۰ HINGE ASSY, FRONT DOOR, LOWER LH
۶۸۷۴۰-۳۳۰۲۰ (J)لولای درب جلو چپ پایینی ۱ $۵۶٫۴۲
۶۸۷۴۰-YC010 (L) ۱
۶۹۸۰۱ REGULATOR SUB-ASSY, FRONT DOOR WINDOW, RH
۶۹۸۰۱-YC030  دستگاه شیشه بالابر درب جلو راست ۱
۶۹۸۰۲ REGULATOR SUB-ASSY, FRONT DOOR WINDOW, LH
۶۹۸۰۲-YC030  دستگاه شیشه بالابر درب جلو چپ ۱
۶۹۸۵۵ COVER, DOOR WINDOW REGULATOR GEAR
۶۹۸۵۵-۲۰۰۱۰ ۲ $۲٫۴۹
۸۵۷۱۰E MOTOR ASSY, POWER WINDOW REGULATOR, RH
۸۵۷۱۰-۰۲۰۶۰  موتور شیشه بالابر راست ۱
۸۵۷۲۰D موتور شیشه بالابر چپ
۸۵۷۲۰-۰۶۰۴۰ (۰۸/۲۰۰۴ – ) ۱
۸۵۷۲۰-۴۲۰۸۰ (۰۸/۲۰۰۲ – ۰۷/۲۰۰۴) ۱

diag_1wB6CNF

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید