خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کمری » لوازم بدنه کمری » جک و لولای کاپوت کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶
۵۳۴۱۰ HINGE ASSY, HOOD, RH
۵۳۴۱۰-۳۳۱۲۰ (J)لولای کاپوت راست ۱ $۳۷٫۹۶
۵۳۴۱۰-YC030 (L) ۱
۵۳۴۲۰ HINGE ASSY, HOOD, LH
۵۳۴۲۰-۳۳۱۲۰ (J)لولای کاپوت چپ ۱ $۳۷٫۹۶
۵۳۴۲۰-YC030 (L) ۱
۵۳۴۵۱ ROD, HOOD SUPPORT
۵۳۴۴۰-YC030  جک کاپوت ۱
۵۳۴۹۷ PAD, HOOD HINGE, NO.1
۵۳۴۹۷-YC020 T=0.5 ۴
۵۳۵۱۰ قفل کاپوت
۵۳۵۱۰-۳۳۲۰۱ (۰۸/۲۰۰۲ – ۰۷/۲۰۰۴) ۱ $۵۶٫۰۶
۵۳۵۱۰-۳۳۲۸۰ (۰۸/۲۰۰۴ – ) ۱ $۵۶٫۰۶
۵۳۵۱۰A SPRING, TENSION(FOR HOOD LOCK)
۹۰۵۰۶-۰۹۰۵۵ WD=0.9, CW=21 ۱ $۲٫۱۰
۹۰۵۰۶-۲۰۰۶۶ WD=2.0, CW=17 ۱ $۵٫۵۷
۵۳۵۲۵ PROTECTOR, HOOD LOCK RELEASE LEVER
۵۳۵۲۵-YC010  ا ۱
۵۳۶۰۱ اهرم قفل کاپوت
۵۳۶۱۱-YC030-B0 STONE, TRIM1* ۱
۵۳۶۱۱-YC030-E0 FAWN, TRIM4* ۱
۵۳۶۳۰ سیم کاپوت
۵۳۶۳۰-۰۶۰۷۰ ۱
۸۲۷۱۱-۱A750 *** STD. PART

diag_1tNlujJ

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید