خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی پرادو » لوازم الکتریکی و کامپیوتر پرادو » سیستم کیلس پرادو ۲۰۱۳
۸۹۷۴۱ کامپیوتر وایرلس
۸۹۷۴۱-۶۰۵۰۰ SOUTH AMERICA SPEC(EURO 3 CONFORMITY) ۱
۸۹۷۴۱-۶۰۵۲۱ BELIZE SPEC ۱
 ۸۹۷۴۱-۶۰۵۴۱ ۱
۸۹۷۴۷ BUZZER, WIRELESS DOOR LOCK
۸۹۷۴۷-۳۰۰۴۰  شستی وایرلس ۱ $۶۸٫۱۶
۹۰۱۱۹-۰۶۹۱۵ *** STD. PART $۰٫۷۵
 کیلس

۸۴۹۴۵ SWITCH, LUGGAGE ELECTRICAL KEY
کابل سویچ
۸۹۷۴۱ RECEIVER, DOOR CONTROL
۸۹۷۴۱-۶۰۵۰۰ SOUTH AMERICA SPEC(EURO 3 CONFORMITY) ۱
۸۹۷۴۱-۶۰۵۲۱ BELIZE SPEC ۱
۸۹۷۴۱-۶۰۵۴۱ ۱
۸۹۷۴۷ BUZZER, WIRELESS DOOR LOCK
۸۹۷۴۷-۳۰۰۴۰  شستی ۱ $۶۸٫۱۶
۸۹۹۹۰A COMPUTER ASSY, SMART KEY
کامپیوتر مرکزی
۸۹۹۹۷ ANTENNA, ELECTRICAL KEY
انتن بیرونی
۸۹۹A0 ANTENNA ASSY, INDOOR ELECTRICAL KEY, NO.1
انتن داخلی شماره ۱
۸۹۹A0A ANTENNA ASSY, INDOOR ELECTRICAL KEY, NO.2
انتن داخلی شماره ۲
۸۹۹A0B ANTENNA ASSY, INDOOR ELECTRICAL KEY, NO.3
انتن داخلی شماره ۳
۹۰۱۱۹-۰۶۹۱۵ *** STD. PART $۰٫۷۵
۹۰۱۶۷-۴۰۰۵۷ *** STD. PART
۹۱۶۴۱-C0614 *** STD. PART $۰٫۷۹
۹۳۵۴۰-A4010 *** STD. PART $۰٫۷۹
 کی

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید