خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کرولا » لوازم بدنه کرولا » کمربند کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷
۳۱۳۵ COVER, SHOULDER BELT ANCHORAGE PLATE
۷۳۱۳۵-۱۲۰۳۰-A0 IVORY, TRIM0* ۲ $۹٫۲۹
۷۳۱۳۵-۱۲۰۳۰-B9 LT.GRAY, TRIM1* ۲ $۹٫۲۹
۷۳۱۷۸A CAP, SEAT BELT ANCHOR COVER
۷۳۱۷۸-۳۳۰۲۰-A1 IVORY, TRIM0* ۲ $۶٫۸۴
۷۳۱۷۸-۳۳۰۲۰-B3 LT.GRAY, TRIM1* ۲ $۶٫۷۶
۷۳۲۰۰A ADJUSTER ASSY, FRONT SHOULDER BELT ANCHOR
۷۳۲۰۰-۵۲۰۴۰-A0 IVORY, TRIM0* ۲ $۶۶٫۰۷
۷۳۲۰۰-۵۲۰۴۰-B0 LT.GRAY, TRIM1* ۲ $۶۶٫۰۷
۷۳۲۱۰ کمربند جلو راست
۷۳۲۱۰-۱A360-A0 W(PRETENSIONER SEAT BELT), IVORY, TRIM0* ۱ $۲۰۲٫۷۰
۷۳۲۱۰-۱A360-C0 W(PRETENSIONER SEAT BELT), BLACK, TRIM1* ۱ $۲۰۲٫۷۰
۷۳۲۱۰-۱A370-A0 W(PRETENSIONER SEAT BELT) & W/O(SRS AIR BAG, PASSENGER SIDE), IVORY, TRIM0* ۱ $۲۰۲٫۷۰
۷۳۲۱۰-۱A370-C0 W(PRETENSIONER SEAT BELT) & W/O(SRS AIR BAG, PASSENGER SIDE), BLACK, TRIM1* ۱ $۲۰۲٫۷۰
۷۳۲۱۴-۷۵۰۱۰ *** STD. PART
۷۳۲۲۰ کمربند جلو چپ
۷۳۲۲۰-۱A250-A0 W(PRETENSIONER SEAT BELT), IVORY, TRIM0* ۱ $۲۰۲٫۷۰
۷۳۲۲۰-۱A250-C0 W(PRETENSIONER SEAT BELT), BLACK, TRIM1* ۱ $۲۰۲٫۷۰
۷۳۲۳۰ بست کمربند جلو راست
۷۳۲۳۰-۱۲۷۱۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱ $۲۰٫۱۲
۷۳۲۳۰-۱۲۷۱۰-B0 DK.GRAY, TRIM1* ۱ $۲۰٫۱۲
۷۳۲۳۰-۱۲۷۶۰-A0 W(SEAT BELT WARNING SWITCH), IVORY, TRIM0* ۱ $۳۰٫۴۳
۷۳۲۳۰-۱۲۷۶۰-B0 W(SEAT BELT WARNING SWITCH), DK.GRAY, TRIM1* ۱ $۳۰٫۴۳
۷۳۲۳۳ COVER, LAP BELT OUTER ANCHOR
۷۳۲۳۳-۳۳۰۱۰-A1 IVORY, TRIM0* ۲ $۵٫۸۵
۷۳۲۳۳-۳۳۰۱۰-B8 DK.GRAY, TRIM1* ۲ $۵٫۸۵
۷۳۲۴۰ بست کمربند جلو چپ
۷۳۲۳۰-۱۲۷۵۰-A0 W(SEAT BELT WARNING SWITCH), IVORY, TRIM0* ۱ $۳۰٫۴۳
۷۳۲۳۰-۱۲۷۵۰-B0 W(SEAT BELT WARNING SWITCH), DK.GRAY, TRIM1* ۱ $۳۰٫۴۳
۳۳۶۰B  کمربند عقب گوشه ای
۷۳۳۶۰-۱۲۷۵۱-A0 IVORY, TRIM0* ۱ $۱۲۶٫۳۰
۷۳۳۶۰-۱۲۷۵۱-C0 BLACK, TRIM1* ۱ $۱۲۶٫۳۰
۷۳۳۷۰B کمربند عقب گوشه ای
۷۳۳۶۰-۱۲۷۵۱-A0 IVORY, TRIM0* ۱ $۱۲۶٫۳۰
۷۳۳۶۰-۱۲۷۵۱-C0 BLACK, TRIM1* ۱ $۱۲۶٫۳۰
۷۳۳۸۰ کمربند عقب داخلی راست
۷۳۳۸۰-۱۲۴۱۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱ $۱۹٫۹۸
۷۳۳۸۰-۱۲۴۱۰-C0 BLACK, TRIM1* ۱ $۱۹٫۹۸
۷۳۳۹۰ کمربند عقب داخلی چپ
۷۳۳۸۰-۱۲۴۱۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱ $۱۹٫۹۸
۷۳۳۸۰-۱۲۴۱۰-C0 BLACK, TRIM1* ۱ $۱۹٫۹۸
۷۳۴۳۹ CUSHION, REAR SEAT BELT RETRACTOR
Not applicable
۷۳۴۷۰B کمربند عقب داخلی راست
۷۳۴۷۰-۱۲۱۴۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱ $۳۰٫۱۱
۷۳۴۷۰-۱۲۱۴۰-C0 BLACK, TRIM1* ۱ $۳۰٫۱۱
۷۳۴۸۰ کمربند عقب داخلی چپ
۷۳۴۸۰-۱۲۱۰۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱ $۴۶٫۲۲
۷۳۴۸۰-۱۲۱۰۰-C0 BLACK, TRIM1* ۱ $۴۶٫۲۲
۷۳۷۰۹ BRACKET SUB-ASSY, TETHER ANCHOR
Not applicable
۷۳۷۱۷ COVER, CHILD RESTRAINT SEAT TETHER ANCHOR
Not applicable

diag_1zpg1Hy diag_1zoKA9M

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید