خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کرولا » لوازم بدنه کرولا » جک و لولای کاپوت کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷
۵۳۴۱۰ HINGE ASSY, HOOD, RH
۵۳۴۱۰-۱۲۴۱۰  لولای کاپوت راست ۱ $۳۱٫۵۹
۵۳۴۲۰ HINGE ASSY, HOOD, LH
۵۳۴۲۰-۱۲۳۳۰  لولای کاپوت چپ ۱ $۳۱٫۵۹
۵۳۴۵۱ ROD, HOOD SUPPORT
۵۳۴۴۰-۱۲۰۱۰ (۰۸/۲۰۰۰ – ۰۶/۲۰۰۵) ۱ $۱۹٫۵۳
۵۳۴۴۰-۱۲۰۴۰ (۰۴/۲۰۰۴ – ) ۱ $۱۹٫۵۳
۵۳۴۵۱A GROMMET(FOR HOOD SUPPORT ROD)
۹۰۴۸۰-۱۵۰۳۴ ۱ $۲٫۶۵
۵۳۴۵۲ HOLDER, HOOD STAY
۵۳۴۵۲-۱۲۰۴۰  جک کاپوت ۱ $۱۱٫۸۶
۵۳۴۹۷ PAD, HOOD HINGE, NO.1
۵۳۴۹۷-۲۰۰۷۰ T=2.0 ۴ $۲٫۷۷
۵۳۴۹۷-۴۲۰۱۰ T=0.5 ۴ $۱٫۶۲
۵۳۵۱۰ LOCK ASSY, HOOD
۵۳۵۱۰-۱۲۸۵۰  قفل کاپوت ۱ $۵۴٫۴۴
۵۳۵۱۰A SPRING, TENSION(FOR HOOD LOCK)
۹۰۵۰۶-۰۹۰۵۵ WD=0.9, CW=21 ۱ $۲٫۱۰
۹۰۵۰۶-۱۲۰۶۳ WD=1.2, CW=8.5 ۱ $۲٫۱۰
۹۰۵۰۶-۱۸۰۶۷ WD=1.8, CW=13 ۱ $۲٫۱۳
۵۳۶۰۱ اهرم قفل کاپوت
۵۳۶۰۱-۵۲۰۱۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱ $۴۳٫۶۵
۵۳۶۰۱-۵۲۰۱۰-B6 MD.GRAY, TRIM1* ۱ $۴۳٫۶۵
۵۳۶۳۰ سیم کاپوت
۵۳۶۳۰-۱۲۵۱۰

diag_1zpg1Hy

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید