خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی NX » لوازم بدنه NX » قفل و جک کاپوت GS مدل ۲۰۱۵
۵۳۳۳۶ BRACKET, HOOD STAY, RH
۵۳۳۳۶-۳۰۰۶۰ ۱
۵۳۳۳۷C BRACKET, HOOD STAY, LH
۵۳۳۳۷-۳۰۰۴۰ ۱
۵۳۴۱۰ HINGE ASSY, HOOD, RH
۵۳۴۱۰-۳۰۴۵۰  لولای کاپوت راست ۱
۵۳۴۲۰ HINGE ASSY, HOOD, LH
۵۳۴۲۰-۳۰۴۶۰  لولای کاپوت چپ ۱
۵۳۴۴۰A SUPPORT ASSY, HOOD, RH
۵۳۴۴۰-۰W251  جک کاپوت ۱
۵۳۴۴۵ COVER, HOOD HINGE, RH
۵۳۴۴۵-۳۰۰۱۰ ۱
۵۳۴۴۶ COVER, HOOD HINGE, LH
۵۳۴۴۶-۳۰۰۱۰ ۱
۵۳۴۵۰A SUPPORT ASSY, HOOD, LH
۵۳۴۵۰-۰W221  جک کاپوت چپ ۱
۵۳۴۸۱A BRACKET, HOOD SUPPORT, RH
۵۳۴۸۱-۳۰۰۲۰  بست جک کاپوت راست ۱
۵۳۴۸۲ BRACKET, HOOD SUPPORT, LH
۵۳۴۸۲-۳۰۰۲۰  بست جک کاپوت چپ ۱
۵۳۴۹۷ PAD, HOOD HINGE, NO.1
۵۳۴۹۷-۵۰۰۲۰ T=1.0 ۴ $۲٫۷۳
۵۳۵۱۰ LOCK ASSY, HOOD
۵۳۵۱۰-۳۰۳۶۰  قفل کاپوت ۱
۵۳۵۱۰A SPRING, TENSION(FOR HOOD LOCK)
۹۰۵۰۶-۰۹۰۵۵ WD=0.9, CW=21 ۱ $۲٫۱۰
۵۳۵۱۰D SPRING, TENSION(FOR HOOD LOCK)
۹۰۵۰۶-۱۲۰۶۳ WD=1.2, CW=8.5 ۱ $۲٫۱۰
۵۳۵۱۰E SPRING, TENSION(FOR HOOD LOCK)
۹۰۵۰۶-۱۴۰۸۶ WD=1.4, CW=15 ۱ $۳٫۴۸
۵۳۵۲۵ PROTECTOR, HOOD LOCK RELEASE LEVER
۵۳۵۲۵-۳۰۰۸۰ ۱
۵۳۶۰۱ اهرم قفل کاپوت
۵۳۶۰۱-۳۰۰۹۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4*, 5* ۱
۵۳۶۳۰ سیم کاپوت
۵۳۶۳۰-۳۰۳۵۰ ۱

diag_1zpg1Hy

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید