خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی NX » لوازم بدنه NX » سقف و سانروف لکسوس GS مدل ۲۰۱۵
۰۴۶۴۱ DAM KIT, BACK WINDOW GLASS
۵۶۱۱۷-۵۰۱۴۰  نوار دور شیشه عقب ۱ $۱۶٫۶۵
۵۶۱۱۵B STOPPER, BACK WINDOW GLASS, NO.1
۵۶۱۱۵-۳۰۱۲۰ X $۲٫۶۱
۵۶۱۱۶D STOPPER, BACK WINDOW GLASS, NO.2
۵۶۱۱۶-۲۲۰۵۰ X $۲٫۴۱
۶۳۱۰۲A PANEL SUB-ASSY, WINDSHIELD HEADER
۶۳۱۰۲-۳۰۹۰۳ ۱
۶۳۱۰۲-۳۰۹۰۴ MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) ۱
۶۳۱۰۶ REINFORCEMENT SUB-ASSY, ROOF PANEL, NO.4
۶۳۱۰۶-۳۰۱۰۰ ۱
۶۳۱۱۱ سقف
۶۳۱۱۱-۳۰۸۲۱ ۱
۶۳۱۱۱-۳۰۸۳۱ MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) ۱
۶۳۱۱۸ SUPPORT, ROOF PANEL, RH
۶۳۱۱۸-۳۰۱۴۰ MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) ۱
۶۳۱۱۹ SUPPORT, ROOF PANEL, LH
۶۳۱۱۸-۳۰۱۴۰ MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) ۱
۶۳۱۲۸ REINFORCEMENT, ROOF PANEL, NO.6
۶۳۱۲۸-۳۰۱۰۰ ۱
۶۳۱۴۱H REINFORCEMENT, ROOF PANEL, CENTER
۶۳۱۰۳-۳۰۳۵۰ ۱
۶۳۱۴۲ REINFORCEMENT, ROOF PANEL, NO.2
۶۳۱۴۲-۳۰۹۰۴ MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) ۱
۶۳۱۴۳A REINFORCEMENT, ROOF PANEL
۶۳۱۴۳-۳۰۳۰۰ ۱
۶۳۱۴۴A REINFORCEMENT, ROOF PANEL, NO.4
۶۳۱۴۴-۳۰۲۲۰ ۱
۶۳۱۴۶A BRACKET, ROOF PANEL REINFORCEMENT, NO.1
۶۳۱۴۶-۳۰۱۵۲ ۱
۶۳۱۴۸A REINFORCEMENT, ROOF PANEL, NO.7
۶۳۱۴۸-۳۰۱۸۰ MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) ۱
۶۳۱۴۹E BRACKET, ROOF PANEL REINFORCEMENT, NO.2
۶۳۱۴۶-۳۰۱۵۲ ۱
۶۴۱۰۱ PANEL SUB-ASSY, UPPER BACK
۶۴۱۰۱-۳۰A62 ۱
۶۴۲۰۶F PANEL SUB-ASSY, ROOM PARTITION
۶۴۲۰۶-۳۰۱۴۰ ۱
۶۴۸۱۱ GLASS, BACK WINDOW
۶۴۸۰۱-۳۰۹۲۶  شیشه عقب ۱
۷۵۵۷۳F نوار دور شیشه عقب
۷۵۵۷۳-۳۰۴۰۰
۶۳۲۰۱G شیشه سانروف
۶۳۲۰۱-۳۰۱۶۰ MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) ۱
۶۳۲۰۳F ریل سانروف
۶۳۲۰۳-۳۰۱۸۰ MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) ۱
۶۳۲۰۵A تسمه سانروف
۶۳۲۰۵-۳۰۰۷۰ MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) ۱
۶۳۲۰۹ PANEL SUB-ASSY, ROOF WIND DEFLECTOR
۶۳۲۰۹-۳۳۱۶۰ MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) ۱
۶۳۲۱۴F CHANNEL, ROOF DRIP, REAR
۶۳۲۱۴-۳۳۰۷۰ MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) ۱
۶۳۲۱۷G GARNISH, SLIDING ROOF SIDE, RH
۶۳۲۱۷-۳۳۱۱۰ MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) ۱
۶۳۲۱۸G GARNISH, SLIDING ROOF SIDE, LH
۶۳۲۱۷-۳۳۱۱۰ MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) ۱
۶۳۲۲۰A ناودانی بغل شیشه راست
۶۳۲۲۰-۳۰۱۱۰ MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) ۱
۶۳۲۳۶ CLAMP, SLIDING ROOF OR REMOVABLE ROOF DRAIN HOSE
۶۳۲۳۶-۳۰۰۱۰ MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) ۲ $۲٫۰۶
۶۳۲۴۰A ناودانی بغل شیشه چپ
۶۳۲۲۰-۳۰۱۱۰ MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) ۱
۶۳۲۴۱A BRACKET, SLIDING ROOF HOUSING FRONT MOUNTING, RH
۶۳۲۴۱-۳۰۲۰۰ MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) ۱
۶۳۲۴۲A BRACKET, SLIDING ROOF HOUSING FRONT MOUNTING, LH
۶۳۲۴۲-۳۰۰۴۰ MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) ۱
۶۳۲۴۷E ناودانی عقب راست
۶۳۲۴۷-۳۰۱۲۰ MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) ۱
۶۳۲۴۸E ناودانی عقب چپ
۶۳۲۴۷-۳۰۱۲۰ MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) ۱
۶۳۲۵۱ لاستیک دور شیشه سانروف
۶۳۲۵۱-۳۰۱۰۰ MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) ۱ $۵۵٫۶۷
۶۳۲۶۰A موتور سانروف
۶۳۲۶۰-۳۰۱۹۰ MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) ۱
۶۳۶۶۹B GROMMET, SLIDING ROOF DRAIN
۶۳۶۶۹-۳۰۰۴۰ MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE)

diag_1wBsYa9 diag_1zpg1Hy

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید