خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی هایلوکس » لوازم الکتریکی و کامپیوتر هایلوکس » مخزن شیشه شور هایلوکس ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴-۲۰۱۵
۸۲۷۱۱-۰K070 *** STD. PART $۱٫۹۰
۸۲۷۱۱-۱۶۸۲۰ *** STD. PART $۱٫۵۰
۸۲۷۱۱-۱E340 *** STD. PART $۱٫۷۴
۸۲۷۱۱-۵۲۰۷۰ *** STD. PART $۱٫۴۶
۸۵۰۳۵ NOZZLE SUB-ASSY, WASHER
۸۵۳۸۱-۰K010  چشمه شیشه شور ۲ $۲۱٫۵۱
۸۵۳۰۱ INLET SUB-ASSY, WASHER
۸۵۳۰۱-۰K150  لوله مخزن شیشه شور ۱
۸۵۳۱۰ MOTOR AND PUMP ASSY, WINDSHIELD WASHER
۸۵۳۳۰-۲۱۰۱۰  موتور مخزن شیشه شور ۱ $۱۴۷٫۴۷
۸۵۳۳۰ JAR ASSY, WINDSHIELD WASHER
۸۵۳۱۵-۰K010  مخزن شیشه شور ۱ $۷۹٫۹۰
۸۵۳۳۰A BUSH, WINDSHIELD WASHER JAR
۸۵۳۳۶-۰K020 ۱ $۷٫۰۴
۸۵۳۳۲ CAP, WINDSHIELD WASHER JAR
۸۵۳۱۶-۰K010  درب مخزن شیشه شور ۱ $۵٫۱۰
۸۵۳۳۶D PACKING, WINDSHIELD WASHER JAR
۸۵۳۳۶-۰K010 ۱ $۷٫۰۴
۸۵۳۴۸ JOINT, WINDSHIELD WASHER HOSE, NO.1
۸۵۳۷۸-۰K051 ۱
۸۵۳۴۸G JOINT, WINDSHIELD WASHER HOSE, NO.2
۸۵۳۷۵-۰۲۳۳۰ ۳
۸۵۳۷۱ HOSE, WINDSHIELD WASHER (FROM MOTOR TO JOINT)
۹۰۰۶۸-۳۳۱۶۰ L=40 ۱
۸۵۳۷۲ HOSE, WINDSHIELD WASHER (FROM JOINT TO JOINT), NO.1
۹۰۰۶۸-۵۹۰۹۱ L=950 ۱
۸۵۳۷۲B HOSE, WINDSHIELD WASHER (FROM JOINT TO JOINT), NO.2
۹۰۰۶۸-۳۳۱۵۹ L=900 ۱
۸۵۳۷۲H HOSE, WINDSHIELD WASHER (FROM JOINT TO JOINT), NO.3
۹۰۰۹۹-۳۳۲۹۹ CUT HOSE TO LENGTH AS SPECIFIED IN REMARKS, L=530 ۱ $۷٫۵۵
۸۵۳۷۳ HOSE, WINDSHIELD WASHER (FROM JOINT TO NOZZLE)
۹۰۰۹۹-۳۳۰۸۰ CUT HOSE TO LENGTH AS SPECIFIED IN REMARKS, L=120 ۲ $۸٫۳۰
۹۰۱۱۹-T0079 *** STD. PART
۹۰۴۶۷-۰۷۰۷۶-A0 *** STD. PART $۱٫۱۵
 diag_1zpg1Hy

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید