خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی هایلوکس » لوازم الکتریکی و کامپیوتر هایلوکس » بخاری و تهویه هایلوکس ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴-۲۰۱۵
۸۷۰۵۰ RADIATOR ASSY, AIR CONDITIONER
۸۷۰۵۰-۰K020  بخاری ۱ $۱,۷۸۵٫۸۹
۸۷۱۰۳B MOTOR SUB-ASSY, BLOWER W/FAN
۸۷۱۰۳-۰K200  موتور فن داخل اتاق ۱ $۴۵۶٫۳۰
۸۷۱۰۷A UNIT SUB-ASSY, HEATER RADIATOR
۸۷۱۰۷-۰۲۲۹۰  رادیاتور بخاری ۱
۸۷۱۳۰D BLOWER ASSY
۸۷۱۳۰-۰K173  موتور و محفظه فن داخل اتاق ۱ $۶۲۷٫۲۱
۸۷۱۳۸C RESISTOR, BLOWER
۸۷۱۳۸-۰K200 ۱ $۸۳٫۴۶
۸۷۱۳۹C فیلتر کابین
۸۷۱۳۹-۵۰۱۰۰ DEODORANT & POLLEN FILTER ۱
۸۷۱۳۹-۵۲۰۲۰ STANDARD ۱ $۷۰٫۱۰
۸۸۴۸۲ CAP, COOLER
۸۸۴۸۲-۰K010 ۱ $۱٫۵۴
۸۸۵۰۱ EVAPORATOR SUB-ASSY, COOLER, NO.1
۸۸۵۰۱-۰K090  اواپوریتور ۱ $۹۴۷٫۳۱
۸۸۵۱۵ VALVE, COOLER EXPANSION
۸۸۵۱۵-۰K180  اکسپنشن والو ۱ $۱۸۶٫۴۲
۸۸۵۱۵F BOLT(FOR COOLER EXPANSION VALVE)
۹۰۰۹۹-۰۴۵۴۲ ۲ $۱٫۵۰
۸۸۵۳۹ HOSE, COOLER UNIT DRAIN, NO.1
۸۸۵۳۹-۰K010 ۱ $۳۱٫۶۳
۸۸۵۴۸B CASE, AIR FILTER
۸۸۵۴۸-۰K020 ۱ $۱۷٫۱۶
۸۸۶۲۵ THERMISTOR, COOLER, NO.1
۸۸۶۲۰-۰۲۱۱۰ ۱
۸۸۶۵۰E AMPLIFIER ASSY, AIR CONDITIONER, NO.1
۸۸۶۵۰-۰K010  آمپلی فایر کولر ۱ $۳۴۳٫۱۰

diag_1zpg1Hy

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید