خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کرولا » لوازم بدنه کرولا » گلگیر و کاپوت کرولا ۲۰۱۱-۲۰۱۲-۲۰۱۳
۴۷۷۴۹-۵۸۰۱۰ *** STD. PART $۱٫۱۵
۵۳۳۰۱ HOOD SUB-ASSY
۵۳۳۰۱-۰۲۲۳۰  درب موتور ۱
۵۳۳۴۱B نمد کاپوت
Not applicable
۵۳۳۴۱C CLIP(FOR HOOD INSULATOR)
Not applicable
۵۳۳۸۱ SEAL, HOOD TO RADIATOR SUPPORT
۵۳۳۸۱-۰۲۱۴۰  لاستیک کاپوت ۱
۵۳۳۸۱A CLIP(FOR HOOD TO RADIATOR SUPPORT SEAL)
۹۰۴۶۷-T0013 ۷ $۱٫۲۷
۵۳۸۰۱ FENDER SUB-ASSY, FRONT RH
۵۳۸۱۱-۰۲۲۹۰  گلگیر جلو راست ۱
۵۳۸۰۲ FENDER SUB-ASSY, FRONT LH
۵۳۸۱۲-۰۲۲۹۰  گلگیر جلو چپ ۱
۵۳۸۲۳E PROTECTOR, FRONT SIDE PANEL, NO.2 RH
۵۳۸۲۳-۰۲۰۴۰ MARK 53823-02040 ۱
۵۳۸۲۳-۰۲۰۶۰ MARK 53823-02060 ۱
۵۳۸۲۴B PROTECTOR, FRONT SIDE PANEL, NO.2 LH
۵۳۸۲۴-۰۲۰۴۰ MARK 53824-02040 ۱
۵۳۸۲۴-۰۲۰۶۰ MARK 53824-02060 ۱
۵۳۸۲۷L PROTECTOR, FRONT FENDER SIDE PANEL, RH
۵۳۸۲۷-۰۲۱۲۰ ۱
۵۳۸۲۸K PROTECTOR, FRONT FENDER SIDE PANEL, LH
۵۳۸۲۸-۰۲۱۲۰ ۱
۵۳۸۵۱D PAD, FRONT WHEEL OPENING EXTENSION, RH
۵۳۸۵۱-۰۲۰۹۰ ۱
۵۳۸۵۲B PAD, FRONT WHEEL OPENING EXTENSION, LH
۵۳۸۵۲-۰۲۰۶۰ ۱
۵۳۸۷۵A LINER, FRONT FENDER, RH
۵۳۸۷۵-۰۲۴۲۰  شلگیر جلو راست ۱
۵۳۸۷۵C CLIP, FRONT FENDER LINER
Not applicable
۵۳۸۷۶A LINER, FRONT FENDER, LH
۵۳۸۷۶-۰۲۴۲۰  شلگیر جلو چپ ۱
۵۳۸۸۲F SEAL, FRONT FENDER
۵۳۸۸۲-۰D010 ۲ $۰٫۸۳
۵۳۸۸۲N CLIP(FOR FRONT FENDER SEAL)
۹۰۴۶۷-۱۱۰۵۰-E1 SANDAL WOOD ۲ $۱٫۲۳
۶۰۱۱۷B COVER SUB-ASSY, FRONT PILLAR, UPR RH
۶۰۱۱۷-۰۲۰۸۰ ۱
۶۰۱۱۸B COVER SUB-ASSY, FRONT PILLAR, UPR LH
۶۰۱۱۸-۰۲۰۸۰ ۱
۶۷۷۷۲J CAP, FRONT PILLAR COVER RETAINER
۶۷۷۷۲-۹۵J03

diag_1r05KLX

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید