خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کرولا » لوازم بدنه کرولا » قفل و لولای کاپوت کرولا ۲۰۱۱-۲۰۱۲-۲۰۱۳
۵۳۴۱۰ HINGE ASSY, HOOD, RH
۵۳۴۱۰-۰۲۰۶۰  لولای کاپوت راست ۱
۵۳۴۲۰ HINGE ASSY, HOOD, LH
۵۳۴۲۰-۰۲۰۶۰  لولای کاپوت چپ ۱
۵۳۴۵۱ ROD, HOOD SUPPORT
۵۳۴۴۰-۰۲۱۲۰  جک کاپوت ۱
۵۳۴۵۲ HOLDER, HOOD STAY
۵۳۴۵۲-۰۲۱۰۰ ۱
۵۳۴۵۴ CLIP, HOOD SUPPORT ROD
۵۳۴۵۴-۱۲۰۴۰ ۱ $۱٫۷۰
۵۳۴۹۷ PAD, HOOD HINGE, NO.1
۵۳۴۹۷-۲۰۰۷۰ T=2.0 ۲ $۲٫۷۷
۵۳۴۹۷-۴۲۰۱۰ T=0.5 ۴ $۱٫۶۲
۵۳۵۱۰ LOCK ASSY, HOOD
۵۳۵۱۰-۱۲B10  قفل کاپوت ۱ $۵۴٫۸۴
۵۳۵۱۰A SPRING, TENSION(FOR HOOD LOCK)
۹۰۵۰۶-۰۹۰۵۵ WD=0.9, CW=21, NO.1:REFER ILLUST. ۱ $۲٫۱۰
۹۰۵۰۶-۱۲۰۶۳ WD=1.2, CW=8.5, NO.2:REFER ILLUST. ۱ $۲٫۱۰
۹۰۵۰۶-۱۸۰۶۷ WD=1.8, CW=13, NO.3:REFER ILLUST. ۱ $۲٫۱۳
۵۳۶۰۱ اهرم قفل کاپوت از داخل
۵۳۶۰۱-۵۲۰۱۰-B9 GRAY, TRIM1* ۱ $۴۵٫۶۷
۵۳۶۰۱-۵۲۰۱۰-E4 GREGE, TRIM4* ۱ $۴۳٫۶۵
۵۳۶۱۴ CLAMP, HOOD LOCK CONTROL CABLE
۵۳۶۱۴-۱۲۰۴۰ ۲ $۳٫۸۷
۵۳۶۳۰ CABLE ASSY, HOOD LOCK CONTROL
۵۳۶۳۰-۰۲۲۳۰  سیم کاپوت ۱

diag_1r05KLX

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید