خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کرولا » لوازم بدنه کرولا » قفل و سوییچ کرولا ۲۰۱۱-۲۰۱۲-۲۰۱۳
۶۹۰۵۱ CYLINDER & KEY SET, DOOR LOCK, RH
۶۹۰۵۱-۰۲۱۸۰  قفل و سوییچ درب جلو راست ۱
۶۹۰۵۲ CYLINDER & KEY SET, DOOR LOCK, LH
۶۹۰۵۲-۰۲۱۸۰  قفل و سوییچ درب جلو چپ ۱
۶۹۰۵۵A CYLINDER & KEY SET, LUGGAGE COMPARTMENT LOCK
۶۹۰۵۵-۰۲۲۵۰  قفل و سوییچ درب صندوق ۱
۶۹۰۵۷A قفل  و سوییچ استارت
۶۹۰۵۷-۰۲۶۲۰ WIRELESS DOOR LOCK-WITH(W/O PANIC BUTTON) ۱
۶۹۰۵۷-۰۲۶۵۰ ۱
۶۹۵۰۳ مجموعه کامل قفل و سوییچ
۶۹۰۰۵-۰۲۷۶۰ WIRELESS DOOR LOCK-WITH(W/O PANIC BUTTON) ۱
۶۹۰۰۵-۰۲۷۹۰ ۱
۶۹۵۰۳A KEY, BLANK
Not applicable
۶۹۷۵۹G SNAP, LUGGAGE DOOR LOCK CYLINDER
۶۹۷۵۹-۲۴۰۸۰ ۱ $۲٫۹۳
۸۹۰۷۰E ریموت
۸۹۰۷۰-۰۲۸۲۰ WIRELESS DOOR LOCK-WITH(W/O PANIC BUTTON) ۱
۸۹۰۷۱B MODULE SET, TRANSMITTER SUB-ASSY, DOOR CONTROL
۸۹۰۷۱-۱۲۲۱۰ WIRELESS DOOR LOCK-WITH(W/O PANIC BUTTON) ۲
۸۹۰۷۲A HOUSING SET, DOOR CONTROL TRANSMITTER
۸۹۰۷۲-۰۲۵۱۰ WIRELESS DOOR LOCK-WITH(W/O PANIC BUTTON) ۱
۸۹۰۷A SWITCH SET, TRANSMITTER
۸۹۰۷A-28010 WIRELESS DOOR LOCK-WITH(W/O PANIC BUTTON) ۲ $۱۴٫۷۵
۸۹۷۴۵A BATTERY, TRANSMITTER
۸۹۷۴۵-۴۸۰۳۰ WIRELESS DOOR LOCK-WITH(W/O PANIC BUTTON) X $۱۳٫۸۴
۸۹۷۵۱A COVER, TRANSMITTER HOUSING
۸۹۷۵۱-۰۲۱۳۰ WIRELESS DOOR LOCK-WITH(W/O PANIC BUTTON) ۲
۸۹۷۵۲A CASE, TRANSMITTER HOUSING
۸۹۷۵۲-۱۲۱۴۰ WIRELESS DOOR LOCK-WITH(W/O PANIC BUTTON) ۱
۸۹۷۸۵B TRANSMITTER, TRANSPONDER KEY MASTER
۸۹۷۸۵-۰۲۲۹۰  ریموت اصلی ۱
۸۹۷۸۶B TRANSMITTER, TRANSPONDER KEY SUB
۸۹۷۸۶-۰۲۲۲۰  ریموت زاپاس ۱
 diag_1r05KLX

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید