خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی پرادو » لوازم الکتریکی و کامپیوتر پرادو » سیستم ای بی اس پرادو ۲۰۱۳

۴۱۵۳۴A BRACKET, FRONT DIFFERENTIAL BREATHER
Not applicable
۸۶۶۵۲A BUZZER ASSY, SKID CONTROL
Not applicable
۸۸۲۶۶B CLAMP, SKID CONTROL SENSOR, NO.1
۸۸۲۶۶-۶۰۷۷۰  سنسور کلمپ ۱
۸۸۲۶۶C CLAMP, SKID CONTROL SENSOR, NO.2
۸۸۲۶۶-۶۰۷۸۰  سنسور کلمپ ۱
۸۸۲۶۶D CLAMP, SKID CONTROL SENSOR, NO.3
۸۸۲۶۶-۶۰۷۹۰  سنسور کلمپ ۱
۸۹۱۸۰ SENSOR ASSY, YAWRATE
۸۹۱۸۰-۶۰۱۱۰  سنسور ۱
۸۹۵۱۶ WIRE, SKID CONTROL SENSOR
۸۹۵۱۶-۶۰۲۶۰ BELIZE SPEC, RH ۱
۸۹۵۱۶-۶۰۲۷۰ BELIZE SPEC, LH ۱
۸۹۵۱۶-۶۰۲۸۰ RH ۱
۸۹۵۱۶-۶۰۲۹۰ LH ۱
۸۹۵۱۶B WIRE, SKID CONTROL SENSOR
۸۹۵۱۶-۶۰۳۰۰  اسکید سنسور کنترول ۱
۸۹۵۴۲ SENSOR, SPEED, FRONT RH
۸۹۵۴۲-۶۰۰۵۰  سنسور سرعت جلو راست ۱ $۲۹۹٫۵۷
۸۹۵۴۳ SENSOR, SPEED, FRONT LH
۸۹۵۴۳-۶۰۰۵۰  سنسور سرعت جلو چپ ۱ $۲۹۹٫۵۷
۸۹۵۴۵ SENSOR, SPEED, REAR RH
۸۹۵۴۲-۶۰۰۵۰  سنسور سرعت عقب راست ۱ $۲۹۹٫۵۷
۸۹۵۴۶ SENSOR, SPEED, REAR LH
۸۹۵۴۳-۶۰۰۵۰  سنسور سرعت عقب چپ ۱ $۲۹۹٫۵۷
۹۱۵۵۱-A0616 *** STD. PART $۰٫۷۱
۹۱۶۲۱-J0612 *** STD. PART $۰٫۷۹
۹۱۶۴۱-H0820 *** STD. PART $۱٫۰۷
۹۱۶۵۱-B0814 *** STD. PART $۱٫۱۱
۹۱۶۵۲-۶۰۸۱۶ *** STD. PART $۱٫۰۷
۹۱۶۷۳-A0612 *** STD. PART $۰٫۷۱
۹۴۱۵۰-۱۰۶۴۱ *** STD. PART $۰٫۹۵
diag_2IbNLO

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید