خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی پرادو » لوازم الکتریکی و کامپیوتر پرادو » سنسور های موتور پرادو ۲۰۱۳
۸۲۷۱۵-۳۵B40 *** STD. PART $۱۹٫۱۰
۸۲۷۱۵-۳۵B50 *** STD. PART $۱۳٫۷۶
۸۳۵۳۰ SWITCH ASSY, OIL PRESSURE (FOR ENGINE)
۸۳۵۳۰-۲۸۰۲۰ سنسور تنظیم روغن مارک DENSO ۱ $۳۸٫۴۳
۸۳۵۳۰-۶۰۰۲۰ سنسور تنظیم روغن مارک YAZAKI ۱ $۳۸٫۴۳
۸۴۲۱۰ SWITCH ASSY, BACK-UP LAMP
Not applicable
۸۴۵۴۰ SWITCH ASSY, NEUTRAL START
۸۴۵۴۰-۳۵۰۵۰ ۱ $۳۸۱٫۵۳
۸۴۵۴۹-۷۱۰۱۱ *** STD. PART $۱۳٫۳۲
۸۹۴۶۵ SENSOR, OXYGEN
۸۹۴۶۵-۶۰۴۴۰  سنسور اکسیژن ۱
۸۹۴۶۷B SENSOR, AIR FUEL RATIO
۸۹۴۶۷-۶۰۱۱۰  سنسور هوا ۱
۸۹۶۱۵ SENSOR, KNOCK CONTROL
۸۹۶۱۵-۲۰۰۹۰  سنسور مپ ۱ $۲۱۰٫۲۲
۹۰۱۱۹-۰۸۷۲۳ *** STD. PART $۱٫۳۰
۹۰۴۳۰-۱۸۰۰۸ *** STD. PART $۱٫۱۵
۹۱۵۵۱-۸۰۶۱۲ *** STD. PART $۰٫۷۵
۹۱۵۵۱-۸۰۸۳۰ *** STD. PART $۰٫۹۹
۹۱۶۱۱-G0612 *** STD. PART $۱٫۰۳
۹۱۶۵۱-۴۰۸۳۰ *** STD. PART $۱٫۹۴
 سثد

 

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید