خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کرولا » لوازم الکتریکی و کامپیوتر کرولا » سنسور چرخ کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷
۸۹۵۱۶ WIRE, SKID CONTROL SENSOR
۸۹۵۱۶-۱۲۰۱۰ RH ۱ $۴۴٫۷۲
۸۹۵۱۶-۱۲۰۲۰ LH ۱ $۴۴٫۷۲
۸۹۵۴۲ اسپید سنسور چرخ جلو راست
۸۹۵۴۲-۱۲۰۷۰ ۱ $۲۷۳٫۷۵
۸۹۵۴۳ اسپید سنسور چرخ جلو چپ
۸۹۵۴۳-۱۲۰۷۰ ۱ $۲۷۳٫۷۵
۸۹۵۴۴ SENSOR, SKID CONTROL
۸۹۵۴۴-۱۲۰۱۰ KOYO ۲ $۲۷۳٫۷۵
۸۹۵۴۴-۱۲۰۲۰ NSK

diag_1zHwEcW (1)

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید