خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کرولا » لوازم الکتریکی و کامپیوتر کرولا » سنسور ایربگ کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷
۸۹۱۷۰ سنسور ایربگ
۸۹۱۷۰-۱۲۴۷۱ SRS AIR BAG (SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM), DRIVER SIDE ۱ $۵۰۶٫۶۸
۸۹۱۷۰-۱۲۴۸۱ SRS AIR BAG (SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM), DRIVER SIDE & PASSENGER SIDE ۱ $۵۰۶٫۶۸
۸۹۱۷۳A سنسور ایربگ جلو راست
۸۹۱۷۳-۱۹۳۷۵ ۱ $۹۶٫۰۹
۸۹۱۷۴A سنسور ایربگ جلو چپ
۸۹۱۷۴-۱۹۱۷۵ ۱ $۹۶٫۰۹
۸۹۸۳۳ SENSOR, AIR BAG, REAR RH
Not applicable
۸۹۸۳۴ SENSOR, AIR BAG, REAR LH
Not applicable
۸۹۸۶۰ SENSOR ASSY, SIDE AIR BAG, RH
Not applicable
۸۹۸۶۰A SENSOR ASSY, SIDE AIR BAG, LH
Not applicable

diag_1zHwEcW (1)

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید