خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی هایس » لوازم بدنه هایس » لولای درب جلو هایس ۲۰۰۵-۲۰۱۳
۵۸۷۶۸-۲۶۰۱۰ *** STD. PART $۱۱٫۵۸
۶۸۷۱۰ HINGE ASSY, FRONT DOOR, UPPER RH
۶۸۷۱۰-۲۶۰۲۱  لولای بالایی درب جلو راست ۱ $۵۴٫۳۶
۶۸۷۲۰ HINGE ASSY, FRONT DOOR, UPPER LH
۶۸۷۳۰-۲۶۰۱۱  لولای بالایی درب جلو چپ ۱ $۵۴٫۳۶
۶۸۷۳۰ HINGE ASSY, FRONT DOOR, LOWER RH
۶۸۷۳۰-۲۶۰۱۱  لولای پایینی درب جلو راست ۱ $۵۴٫۳۶
۶۸۷۴۰ HINGE ASSY, FRONT DOOR, LOWER LH
۶۸۷۱۰-۲۶۰۲۱  لولای پایینی درب جلو چپ ۱ $۵۴٫۳۶
۶۹۲۶۰ دستگیره شیشه بالابر از داخل
۶۹۲۶۰-۱۲۰۸۰-B3 POWER WINDOW-WITH(DRIVER SIDE & PASSENGER SIDE), DK.GRAY, TRIM1* ۲ $۱۶٫۵۳
۶۹۲۶۰B RING, SHAFT SNAP(FOR FRONT DOOR WINDOW REGULATOR HANDLE)
۹۰۵۲۴-۱۵۰۰۶ ۲ $۰٫۵۵
۶۹۸۱۰A دستگاه شیشه بالابر درب جلو راست
۶۹۸۰۱-۲۶۰۵۰ POWER WINDOW-WITH(DRIVER SIDE & PASSENGER SIDE) ۱ $۸۱٫۹۵
۶۹۸۱۰-۲۶۰۸۰ ۱ $۸۱٫۹۵
۶۹۸۲۰ دستگاه شیشه بالابر درب جلو چپ
۶۹۸۰۲-۲۶۰۵۰ POWER WINDOW-WITH(DRIVER SIDE & PASSENGER SIDE) ۱ $۸۱٫۹۵
۶۹۸۲۰-۲۶۰۶۰ ۱ $۸۱٫۹۵
۸۵۷۱۰D موتور شیشه بالابر درب جلو راست
۸۵۷۱۰-۳۵۱۸۰ POWER WINDOW-WITH(DRIVER SIDE & PASSENGER SIDE) ۱ $۲۲۷٫۵۴
۸۵۷۲۰C موتور شیشه بالابر درب جلو چپ
۸۵۷۲۰-۵۸۰۱۰ POWER WINDOW-WITH(DRIVER SIDE & PASSENGER SIDE

diag_1CnO5HY

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید