خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی راوفور » لوازم الکتریکی و کامپیوتر راوفور » کامپیوتر RAV4 مدل ۲۰۱۵-
۸۵۹۱۱C RELAY, EFI 2
۹۰۹۸۷-۰۲۰۲۷ ۱ $۸۱٫۴۵
۸۵۹۱۵A رله اصلی
۹۰۹۸۷-۰۲۰۲۷ ۱ $۸۱٫۴۵
۸۹۴۲۲ SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.)
۸۹۴۲۲-۳۳۰۳۰ ۱ $۷۲٫۳۱
۸۹۶۶۱ COMPUTER, ENGINE CONTROL
۸۹۶۶۱-۴۲W80 ۱  ECU کامپیوتر
۸۹۶۶۷E BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER, NO.1
۸۹۶۶۷-۴۲۰۶۰ ۱
۸۹۶۶۸ BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER, NO.2
۸۹۶۶۸-۴۲۰۶۰

diag_1CnO5HY

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید