خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی NX » لوازم بدنه NX » قفل و لولای کاپوت GS مدل ۲۰۱۰
۵۳۴۱۰ HINGE ASSY, HOOD, RH
۵۳۴۱۰-۳۰۲۲۰  لولای کاپوت راست ۱ € ۳۷٫۸۰
۵۳۴۲۰ HINGE ASSY, HOOD, LH
۵۳۴۲۰-۳۰۲۲۰  لولای کاپوت چپ ۱ € ۳۷٫۸۰
۵۳۴۴۰A SUPPORT ASSY, HOOD, RH
۵۳۴۴۰-۰W091  جک کاپوت راست ۱ € ۱۴۳٫۱۸
۵۳۴۴۰B BOLT, HOOD SUPPORT, NO.1
۶۸۹۶۱-۲۰۰۵۱ ۴ € ۵٫۷۵
۵۳۴۵۰A SUPPORT ASSY, HOOD, LH
۵۳۴۵۰-۰W071  جک کاپوت چپ ۱ € ۱۴۳٫۱۸
۵۳۴۹۷ PAD, HOOD HINGE, NO.1
۵۳۴۹۷-۳۰۰۲۰ T=2.9 ۴ € ۵٫۱۲
۵۳۴۹۷-۵۰۰۲۰ T=1.0 ۴ € ۲٫۴۴
۵۳۵۱۰ LOCK ASSY, HOOD
۵۳۵۱۰-۳۰۳۲۲  قفل کاپوت ۱
۵۳۵۵۰ HOOK ASSY, HOOD AUXILIARY CATCH
۵۳۵۵۰-۳۰۱۸۰ ۱ € ۵۹٫۲۳
۵۳۵۵۰A SPRING, TORSION(FOR HOOD LOCK HOOK)
۹۰۵۰۸-۱۸۱۰۲ ۱ € ۱٫۹۴
۵۳۵۷۸ NUT, HOOD LOCK
۵۳۵۷۸-۵۰۰۱۰ ۱ € ۱٫۴۱
۵۳۵۷۹ CAP, HOOD LOCK NUT
۵۳۵۷۹-۵۰۰۱۰ ۱ € ۱٫۳۴
۵۳۶۰۱ اهرم قفل کاپوت
۵۳۶۰۱-۵۲۰۱۰-A4 IVORY, TRIM0* ۱
۵۳۶۰۱-۵۲۰۱۰-B5 LT.GRAY, TRIM1* ۱ € ۴۲٫۶۴
۵۳۶۰۱-۵۲۰۱۰-C0 BLACK, TRIM2* ۱ € ۳۸٫۹۷
۵۳۶۲۹A COVER, HOOD LOCK CONTROL CABLE
۵۳۶۲۹-۳۰۰۷۰ ۱ € ۲۸٫۹۱
۵۳۶۳۰ CABLE ASSY, HOOD LOCK CONTROL
۵۳۶۳۰-۳۰۳۳۰  سیم کاپوت ۱ € ۳۲٫۷

diag_1wBtpFK

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید