خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی ES » لوازم بدنه ES » جک و لولای کاپوت لکسوس ES مدل ۲۰۱۵
۵۳۴۱۰ HINGE ASSY, HOOD, RH
۵۳۴۱۰-۳۳۲۹۰  لولای کاپوت راست ۱
۵۳۴۲۰ HINGE ASSY, HOOD, LH
۵۳۴۲۰-۳۳۲۹۰  لولای کاپوت چپ ۱
۵۳۴۴۰A SUPPORT ASSY, HOOD, RH
۵۳۴۴۰-۳۳۱۰۰  جک کاپوت راست ۱
۵۳۴۵۰A SUPPORT ASSY, HOOD, LH
۵۳۴۵۰-۳۳۰۹۰  جک کاپوت چپ ۱
۵۳۴۹۷ PAD, HOOD HINGE, NO.1
۵۳۴۹۷-۲۰۰۷۰ T=2.0 ۴ $۲٫۷۷
۵۳۴۹۷-۴۲۰۱۰ T=0.5 ۴ $۱٫۶۲
۵۳۵۱۰ LOCK ASSY, HOOD
۵۳۵۱۰-۳۳۴۰۰  قفل کاپوت ۱
۵۳۵۱۰A SPRING, TENSION(FOR HOOD LOCK)
۹۰۵۰۶-۰۹۰۵۵ WD=0.9, CW=21 ۱ $۲٫۱۰
۵۳۵۱۰D SPRING, TENSION(FOR HOOD LOCK)
۹۰۵۰۶-۱۲۰۶۳ WD=1.2, CW=8.5 ۱ $۲٫۱۰
۵۳۵۱۰E SPRING, TENSION(FOR HOOD LOCK)
۹۰۵۰۶-۱۸۰۶۷ WD=1.8, CW=13 ۱ $۲٫۱۳
۵۳۶۰۱ اهرم قفل کاپوت از داخل
۵۳۶۰۱-۳۰۰۹۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱
۵۳۶۰۱-۳۰۰۹۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۳۶۱۴ CLAMP, HOOD LOCK CONTROL CABLE
۹۰۹۵۹-۰۱۳۶۹ ۲ $۲٫۳۳
۵۳۶۳۰ CABLE ASSY, HOOD LOCK CONTROL
۵۳۶۳۰-۳۳۱۸۰  سیم کاپوت ۱
۵۳۶۳۰B CLAMP(FOR HOOD LOCK CONTROL CABLE)
۹۰۴۶۷-۱۲۰۰۹ ۱ $۴٫۲۷
۹۰۱۱۹-۰۶۹۳۹ *** STD. PART

diag_1tWXPCZ

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید