خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی اف جی کروز » لوازم بدنه اف جی کروز » جک و لولای کاپوت FJ CRUISER
۵۳۴۱۰ HINGE ASSY, HOOD, RH
۵۳۴۱۰-۳۵۱۵۱  لولای کاپوت راست ۱
۵۳۴۲۰ HINGE ASSY, HOOD, LH
۵۳۴۲۰-۳۵۱۵۱  لولای کاپوت چپ ۱
۵۳۴۴۰B BOLT, HOOD SUPPORT, NO.1
۶۸۹۶۱-۳۰۰۲۰ ۲ $۹٫۵۳
۵۳۴۴۱C SUPPORT, HOOD, RH
۵۳۴۴۰-۰W161  جک کاپوت راست ۱
۵۳۴۴۲D SUPPORT, HOOD, LH
۵۳۴۵۰-۰W211  جک کاپوت چپ ۱
۵۳۴۸۱A BRACKET, HOOD SUPPORT, RH
۵۳۴۰۸-۳۵۰۱۰ ۱ $۸٫۶۲
۵۳۴۸۲ BRACKET, HOOD SUPPORT, LH
۵۳۴۰۹-۳۵۰۱۰ ۱ $۸٫۶۲
۵۳۴۹۷ PAD, HOOD HINGE, NO.1
۵۳۴۹۷-۵۰۰۲۰ T=1.0 ۴ $۲٫۷۳
۵۳۵۱۰ LOCK ASSY, HOOD
۵۳۵۱۰-۳۵۲۴۰  قفل کاپوت ۱ $۵۴٫۸۴
۵۳۵۱۰A SPRING, TENSION(FOR HOOD LOCK)
۹۰۵۰۶-۰۹۰۵۰ WD=0.9, CW=20.5, NO.1:REFER ILLUST. ۱ $۲٫۱۰
۹۰۵۰۶-۱۸۰۶۱ WD=1.8, CW=18, NO.2:REFER ILLUST. ۱ $۴٫۱۵
۵۳۵۲۵ PROTECTOR, HOOD LOCK RELEASE LEVER
۵۳۵۲۵-۳۳۰۴۰ ۱ $۱۶٫۹۶
۵۳۶۰۱ اهرم قفل کاپوتL
۵۳۶۰۱-۵۲۰۱۰-B3 DK.GRAY, TRIM1* ۱ $۴۳٫۶۵
۵۳۶۰۲ PROTECTOR SUB-ASSY, HOOD LOCK CONTROL CABLE
۵۳۶۰۲-۶۰۰۲۰ ۱ $۲۳٫۸۴
۵۳۶۱۴ CLAMP, HOOD LOCK CONTROL CABLE
۵۳۶۱۴-۳۵۰۲۰ ۱ $۳٫۸۷
۵۳۶۳۰ سیم کاپوتL
۵۳۶۳۰-۳۵۰۹۰

diag_1tWXPCZ

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید