خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی راوفور » لوازم موتوری راوفور » سیستم سوخت رسانی راوفور ۲۰۱۴
۲۲۰۳۰ BODY ASSY, THROTTLE W/MOTOR
۲۲۰۳۰-۳۶۰۱۰  دریچه سوخت ۱ $۱,۱۸۳٫۸۲
۲۲۲۷۱ GASKET, THROTTLE BODY
۲۲۲۷۱-۳۶۰۱۰  توری زیر دریچه ۱
۲۳۲۵۰ INJECTOR ASSY, FUEL
۲۳۲۰۹-۳۹۱۷۵  سوزن انژکتور ۴
۲۳۲۵۰B RING, O(FOR FUEL INJECTOR)
۹۰۳۰۱-۰۷۰۳۷  واشر سوزن انژکتور ۴ $۳٫۰۱
۲۳۲۷۰ DAMPER ASSY, FUEL PRESSURE PULSATION
۲۳۲۷۰-۳۶۰۳۱  پیچ و مهره ۱
۲۳۲۷۰F RING, O(FOR PULSATION DAMPER)
۹۰۳۰۱-۰۷۰۳۷ ۱ $۳٫۰۱
۲۳۲۹۱ INSULATOR, INJECTOR VIBRATION
۲۳۲۹۱-۲۸۰۲۰ ۴ $۵٫۹۷
۲۳۸۱۴B PIPE, FUEL DELIVERY
۲۳۸۱۴-۳۶۰۱۰  ریل سوخت ۱ $۸۱٫۰۱
۲۳۸۴۱B CLAMP, FUEL PIPE, NO.1(FOR EFI)
۲۳۸۴۱-۳۶۰۲۰ ۱
۲۳۸۴۲A CLAMP, FUEL PIPE, NO.2(FOR EFI)
۲۳۸۴۲-۲۸۰۱۰ ۱ $۸٫۵۰
۲۳۸۴۳A CLAMP,FUEL PIPE, NO.3(FOR EFI)
۲۳۸۴۷-۲۸۰۱۰ ۱ $۳٫۰۰
۲۳۸۸۱B BRACKET, FUEL HOSE
۲۳۸۸۱-۳۶۰۱۰ ۱ $۲٫۷۷
۲۳۸۹۱ SPACER, FUEL DELIVERY
۲۳۸۹۱-۳۷۰۱۰ ۲ $۴٫۱۱
۲۳۹۰۱ TUBE SUB-ASSY, FUEL
۲۳۹۰۱-۳۶۰۷۰ ۱
۹۰۱۱۹-۰۸C84 *** STD. PART $۱٫۲۳
۹۱۵۵۱-۸۰۶۵۰ *** STD. PART $۰٫۹۹
۹۱۶۷۱-۸۰۶۱۲ *** STD. PART $۰٫۷۱
۹۱۶۷۱-A0612 *** STD. PART $۰٫۷۱

سو

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید