خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی هایلوکس » لوازم الکتریکی و کامپیوتر هایلوکس » کامپیوتر هایلوکس ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴-۲۰۱۵
۸۵۹۱۵S RELAY, HEATER (FOR AIR FUEL RATIO SENSOR)
۹۰۹۸۷-۰۲۰۲۷ EGYPT SPEC, (J) ۱ $۸۱٫۴۵
۹۰۹۸۷-T2001 EGYPT SPEC, (L) ۱ $۸۱٫۴۵
۸۹۴۲۲ SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.)
۸۹۴۲۲-۳۳۰۳۰  مهره آب ۱ $۷۲٫۳۱
۸۹۴۳۸A SWITCH, POWER STEERING OIL PRESSURE
۸۹۴۳۸-۳۳۰۱۰  مهره روغن ۱ $۴۰٫۱۷
۸۹۴۵۶ RESISTOR, VARIABLE
۸۹۴۵۰-۷۱۰۱۰ IRAQ SPEC ۱ $۱۶۰٫۸۴
۸۹۵۸۱A DRIVER, AIR INJECTION CONTROL
۸۹۵۸۱-۳۴۰۴۱ EGYPT SPEC ۱ $۲۶۹٫۵۶
۸۹۶۶۱ کامپیوتر
۸۹۶۶۶-۰K200 EGYPT SPEC ۱
۸۹۶۶۶-۰K210 P/N LABEL=896660K210 ۱
۸۹۶۶۶-۰K220 P/N LABEL=896660K220 ۱
۸۹۶۶۶-۰K240 IRAQ SPEC, P/N LABEL=896660K240 ۱
۸۹۶۶۶-۰K250 IRAQ SPEC, P/N LABEL=896660K250 ۱
۸۹۶۶۷ BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER
۸۹۶۶۷-۰K020 ۱ $۲۴٫۶۷
۸۹۶۶۸ BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER, NO.2
۸۹۶۶۸-۰K020 ۱ $۱۷٫۰۴
۸۹۸۷۹ BRACKET, INJECTOR DRIVER
۸۹۸۷۹-۷۱۰۲۰ EGYPT SPEC ۱ $۲۰٫۰۵

diag_1tNAx1N

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید