خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی GT86 » لوازم الکتریکی و کامپیوتر GT86 » چراغ جلو GT86 مدل ۲۰۱۳
۱۱۱۰ HEADLAMP ASSY, RH
SU003-02509  چراغ جلو راست کامل ۱
۸۱۱۱۰B BULB(FOR HEADLAMP, NO.1)
Not applicable
۸۱۱۱۰D BULB(FOR HEADLAMP, NO.2)
Not applicable
۸۱۱۲۵ CORD, HEADLAMP
Not applicable
۸۱۱۳۵ UNIT ASSY, HEADLAMP, RH
SU003-02554  چراغ جلو راست ۱
۸۱۱۴۴ COVER, HEADLAMP, NO.1
Not applicable
۸۱۱۴۴D CAP, HEADLAMP LOCKING
SU003-02590 ۴
۸۱۱۴۵ COVER, HEADLAMP, NO.2
Not applicable
۸۱۱۵۰ HEADLAMP ASSY, LH
SU003-02510  چراغ جلو چپ کامل ۱
۸۱۱۷۵ UNIT ASSY, HEADLAMP, LH
SU003-02555  چراغ جلو چپ ۱
۸۱۶۱۰F BULB(FOR CLEARANCE LAMP)
Not applicable

diag_1CcZWnP

۴۵۳۳D LABEL, HEADLAMP VOLTAGE CAUTION
SU003-03142 ۲
۸۱۱۰۷ COMPUTER SUB-ASSY, HEADLAMP LIGHT CONTROL, RH
SU003-02592  کامپیوتر کنترل نور چراغ جلو راست ۱
۸۱۱۰۸ COMPUTER SUB-ASSY, HEADLAMP LIGHT CONTROL, LH
SU003-02592  کامپیوتر کنترل نور چراغ جلو چپ ۱
۸۱۱۱۰ HEADLAMP ASSY, RH
SU003-02509  چراغ جلو راست کامل ۱
۸۱۱۱۰L BULB, DISCHARGE HEADLAMP
SU003-02560 ۱۲V 35W ۲
۸۱۱۳۴ GASKET, HEADLAMP
SU003-04550 ۲
۸۱۱۳۵ UNIT ASSY, HEADLAMP, RH
SU003-02554  چراغ جلو راست ۱
۸۱۱۴۴D CAP, HEADLAMP LOCKING
SU003-02590 ۴
۸۱۱۵۰ HEADLAMP ASSY, LH
SU003-02510  چراغ جلو چپ کامل ۱
۸۱۱۷۵ UNIT ASSY, HEADLAMP, LH
SU003-02555  چراغ جلو چپ ۱
۸۱۱۸۹ COVER, HEADLAMP

diag_1CcZWnP

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید