خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی هایلوکس » لوازم موتوری هایلوکس » هواکش هایلوکس ۲۰۰۶-۲۰۱۵
۱۷۷۰۰ CLEANER ASSY, AIR
۱۷۰۸۰-۰C011  هواکش کامل ۱ $۸۹۰٫۸۱
۱۷۷۰۵ CAP SUB-ASSY, AIR CLEANER
۱۷۷۰۵-۰C070  درب هواکش ۱ $۱۴۰٫۷۹
۱۷۷۵۰ COVER ASSY, AIR CLEANER INLET, SEAL
۱۷۷۵۰-۰C010 ۱ $۴۴٫۸۷
۱۷۸۰۱ ELEMENT SUB-ASSY, AIR CLEANER FILTER
۱۷۸۰۱-۰C010  فیلتر هوا ۱ $۲۹٫۹۸
۱۷۸۶۱ CONNECTOR, INTAKE AIR
۱۷۸۶۱-۰C032 ۱
۱۷۸۶۱D CLAMP(FOR INTAKE AIR CONNECTOR)
۹۰۴۶۰-T0005 ۱ $۳٫۴۰
۱۷۸۸۰ HOSE ASSY, AIR CLEANER
۱۷۸۸۰-۰C050  خرطومی هواکش ۱ $۱۰۱٫۲۹
۱۷۸۸۱ HOSE, AIR CLEANER, NO.1
۱۷۸۸۱-۰C050 ۱ $۸۵٫۶۴
۱۷۸۸۱A CLAMP(FOR AIR CLEANER HOSE, NO.1)
۹۰۴۶۰-T0005 ۲ $۳٫۴۰
۱۷۸۹۳ RESONATOR, INTAKE AIR
۱۷۸۹۳-۰C030 ۱ $۲۷٫۷۹
۱۷۸۹۳A CLAMP, HOSE
۹۰۴۶۰-T0008 ۱ $۴٫۳۹
۲۲۲۰۴ METER SUB-ASSY, INTAKE AIR FLOW
۲۲۲۰۴-۰C020 ۱ $۱۹۰٫۲۹
۲۲۲۰۴A RING, O(FOR INTAKE AIR FLOW METER)
۹۰۰۹۹-۱۴۱۴۱ ۱ $۱٫۴۶
۹۰۰۹۹-۰۰۲۸۹ *** STD. PART

diag_1tNAx1N

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید