خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی هایلوکس » لوازم موتوری هایلوکس » میل لنگ و پيستون هايلوكس ۲۰۰۶-۲۰۱۵
۱۱۰۱۱ بغل یاتاقان
۱۱۰۱۱-۰C010 STD ۲ $۳۵٫۱۵
۱۱۷۰۲ یاتاقان ثابت سایز ۰۲۵
۱۱۷۰۴-۷۵۰۳۱ U/S 0.25 ۱ $۱۲۴٫۰۷
۱۱۷۱۱ یاتاقان ثابت استانداردT
۱۱۷۰۱-۰C010-01 MARK1, REFER R/M ۵ $۲۱٫۷۴
۱۱۷۰۱-۰C010-02 MARK2, REFER R/M ۵ $۲۱٫۷۴
۱۱۷۰۱-۰C010-03 MARK3, REFER R/M ۵ $۲۱٫۷۴
۱۱۹۹۱ WASHER, BALANCESHAFT THRUST
۱۱۹۹۱-۰C010 ۱ $۱۵٫۳۴
۱۱۹۹۲ WASHER, BALANCESHAFT THRUST, NO.2
۱۱۹۹۲-۰C010 ۱ $۱۰٫۳۶
۱۳۰۱۱ رینگ موتور
۱۳۰۱۱-۰C030 STD ۱ $۲۱۸٫۰۵
۱۳۰۱۱-۷۵۱۳۰ STD, IRAQ SPEC ۱ $۳۰۲٫۱۹
۱۳۰۱۳-۷۵۱۱۰ O/S 0.50 ۱ $۲۵۰٫۳۴
۱۳۰۱۳-۷۵۱۳۰ O/S 0.50, IRAQ SPEC ۱ $۳۶۲٫۵۳
۱۳۰۴۱ یاتاقان متحرک
۱۳۰۴۱-۰C050-04 MARK4, REFER R/M ۴ $۱۸٫۱۰
۱۳۰۴۱-۰C050-05 MARK5, REFER R/M ۴ $۱۸٫۱۰
۱۳۰۴۱-۰C050-06 MARK6, REFER R/M ۴ $۱۸٫۱۰
۱۳۱۰۱ پیستون
۱۳۱۰۱-۰C020 STD, (L) ۴ $۱۰۳٫۶۵
۱۳۱۰۱-۷۵۱۳۰ STD, (J) ۴ $۹۹٫۰۷
۱۳۱۰۳-۷۵۱۳۰ O/S 0.50, (J) ۴ $۱۱۹٫۸۹
۱۳۱۰۱A RING, HOLE SNAP(FOR PISTON PIN)
۹۰۵۲۰-۲۲۰۲۵ ۸ $۲٫۸۹
۱۳۲۰۱ ROD SUB-ASSY, CONNECTING
۱۳۲۰۱-۰۹۶۷۱  شاطون ۴
۱۳۲۰۱A BUSH(FOR CONNECTING ROD SMALL END)
۹۰۹۹۹-۷۳۱۴۴ ۴ $۳٫۸۰
۱۳۲۰۲ BEARING SET, CONNECTING ROD
۱۳۲۰۴-۷۵۰۵۰ U/S 0.25 ۱ $۸۲٫۶۸
۱۳۲۶۵ BOLT, CONNECTING ROD
۱۳۲۶۵-۲۸۰۱۰ ۸ $۴٫۳۵
۱۳۴۰۵ FLYWHEEL SUB-ASSY
۱۳۴۰۵-۰C040  فلایویل ۱ $۴۱۲٫۸۱
۱۳۴۰۵A PIN, STRAIGHT(FOR FLYWHEEL)
۹۰۲۵۰-T0010 L=23, OD=8 ۳ $۱٫۵۸
۱۳۴۰۵B BOLT, FLYWHEEL SET
۹۰۹۱۰-T2004 ۱۰ $۳٫۳۶
۱۳۴۱۱ میل لنگ
۱۳۴۰۱-۰C021 (L) ۱
۱۳۴۰۱-۷۵۰۲۰ (J) ۱ $۱,۲۶۲٫۳۱
۱۳۴۵۳ GEAR, FLYWHEEL RING
۱۳۴۵۳-۰C030 ۱ $۶۱٫۴۸
۱۳۴۷۱ فولی سر میل لنگ
۱۳۴۰۸-۰C040 ۱ $۲۶۳٫۷۹
۱۳۴۷۱A KEY, CRANKSHAFT(FOR CRANKSHAFT PULLEY SET)
۹۰۲۸۰-۰۵۰۰۵ (J) ۲ $۱٫۳۰
۹۰۲۸۰-T0003 (L) ۲ $۱٫۹۴
۱۳۴۷۱C BOLT(FOR CRANKSHAFT PULLEY SET)
۹۰۱۰۹-T0038 ۱ $۷٫۱۶
۱۳۵۲۱ GEAR OR SPROCKET, CRANKSHAFT TIMING
۱۳۵۲۱-۰C010  دنده سر میل لنگ ۱ $۴۸٫۲۷
۱۳۶۲۱ BALANCESHAFT, NO.1
۱۳۶۲۱-۰C010  بالانسر ۱ $۷۸٫۲۴
۱۳۶۲۲ BALANCESHAFT, NO.2
۱۳۶۲۲-۰C010  بالانسر ۱ $۷۶٫۹۴
۱۳۶۳۲ GEAR, BALANCESHAFT DRIVEN, NO.1
۱۳۶۳۲-۰C010 (L)دنده میل بالانسر ۱ $۱۱٫۵۸
۱۳۶۳۳ GEAR, BALANCESHAFT DRIVEN, NO.2
۱۳۶۳۳-۷۵۰۱۰  دنده میل بالانسر ۱ $۴۵٫۳۱
۱۳۶۳۵ SPACER, BALANCESHAFT THRUST
۱۳۶۳۵-۰C010 ۱ $۳٫۶۰
۹۰۱۰۵-۰۸۳۲۳ *** STD. PART

diag_1tNAx1N

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید