خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی هایلوکس » لوازم موتوری هایلوکس » میل سوپاپ و سوپاپ هایلوکس ۲۰۰۶-۲۰۱۵
۱۳۰۵۰ GEAR ASSY, CAMSHAFT TIMING
۱۳۰۵۰-۷۵۰۳۰  دنده vvti ۱
۱۳۰۶۳ GEAR SUB-ASSY, BALANCESHAFT DRIVE
۱۳۰۶۳-۰C010 (L) ۱ $۴۷٫۴۰
۱۳۵۰۶ CHAIN SUB-ASSY
۱۳۵۰۶-۰C020  زنجیر موتور ۱ $۱۴۰٫۷۵
۱۳۵۰۷ CHAIN SUB-ASSY, NO.2
۱۳۵۰۷-۰C010  زنجیر موتور کوتاه ۱ $۹۴٫۹۷
۱۳۵۱۱ CAMSHAFT
۱۳۵۰۱-۰C010 (L)میل سوپاپ ۱ $۴۲۸٫۸۸
۱۳۵۰۱-۷۵۰۷۰ (J)میل سوپاپ ۱ $۳۶۶٫۲۳
۱۳۵۱۲ CAMSHAFT, NO.2
۱۳۵۰۲-۰C010 (L)میل سوپاپ ۱ $۴۲۸٫۸۸
۱۳۵۰۲-۷۵۰۶۰ (J)میل سوپاپ ۱ $۳۶۶٫۲۳
۱۳۵۲۳ GEAR OR SPROCKET, CAMSHAFT TIMING
۱۳۵۲۳-۰C020  دنده سر میل سوپاپ ۱
۱۳۵۲۳F BOLT(FOR CAMSHAFT TIMING GEAR)
۹۰۱۰۵-۱۲۱۴۹ ۱ $۳٫۰۴
۱۳۵۴۰ TENSIONER ASSY, CHAIN, NO.1
۱۳۵۴۰-۰C010  زنجیر سفت کن ۱ $۴۱٫۱۶
۱۳۵۴۰C GASKET(FOR CHAIN TENSIONER)
۱۳۵۵۲-۰C010 ۱ $۴٫۱۵
۱۳۵۵۰ TENSIONER ASSY, CHAIN, NO.2
۱۳۵۵۰-۰C020  زنجیر سفت کن ۱
۱۳۵۵۴ DAMPER, CHAIN VIBRATION, NO.4
۱۳۵۵۴-۰C010 ۱ $۱۲٫۳۴
۱۳۵۵۹ SLIPPER, CHAIN TENSIONER
۱۳۵۵۹-۰C020  بالشتک زنجیر ۱ $۵۴٫۳۶
۱۳۵۶۱ DAMPER, CHAIN VIBRATION, NO.1
۱۳۵۶۱-۰C020  بالشتک زنجیر ۱ $۵۸٫۷۱
۱۳۵۶۲ DAMPER, CHAIN VIBRATION, NO.2
۱۳۵۶۲-۰C010 ۱ $۴۶٫۵۴
۱۳۵۶۳ DAMPER, CHAIN VIBRATION, NO.3
۱۳۵۶۳-۰C010 ۱ $۲۰٫۶۸
۱۳۵۶۶B GUIDE, TIMING CHAIN
۱۳۵۶۶-۰C010 ۱ $۸٫۳۸
۱۳۵۹۷ SPROCKET, CRANKSHAFT TIMING, NO.2
۱۳۵۹۷-۰C010 ۱ $۳۱٫۹۹
۱۳۶۳۶ SHAFT, BALANCESHAFT DRIVE GEAR
۱۳۶۳۶-۰C010 ۱ $۹٫۱۷
۱۳۷۱۱ VALVE, INTAKE
۱۳۷۱۱-۰C051  سوپاپ هوا ۸
۱۳۷۱۱-۰C060 IRAQ SPEC ۸ $۳۱٫۶۱
۱۳۷۱۱A لاستیک سوپاپ
۹۰۰۸۰-۳۱۰۸۴ NO.2 ۸ $۱۰٫۰۸
۹۰۰۸۰-۳۱۰۸۵ NO.1 ۸ $۱۰٫۰۸
۱۳۷۱۱B SPRING, COMPRESSION(FOR INNER)
۹۰۵۰۱-T0017 ۱۶ $۵٫۱۰
۱۳۷۱۵ سوپاپ دود
۱۳۷۱۵-۰C051 ۸
۱۳۷۱۵-۰C060 IRAQ SPEC ۸ $۴۶٫۰۷
۱۳۷۱۶ CAP, VALVE STEM
۱۳۷۱۶-۷۵۰۲۰ ۱۶ $۰٫۷۵
۱۳۷۳۴ SEAT, VALVE SPRING
۱۳۷۳۴-۰C010 ۱۶ $۰٫۵۱
۱۳۷۴۱ RETAINER, VALVE SPRING
۱۳۷۴۱-۰C020 ۱۶
۱۳۷۴۱A LOCK, VALVE SPRING RETAINER
۹۰۹۱۳-۰۳۰۲۸ ۳۲ $۱٫۳۴
۱۳۷۵۰ ADJUSTER ASSY, VALVE LASH
۱۳۷۵۰-۰C020 ۱۶
۱۳۸۰۱ ARM SUB-ASSY, VALVE ROCKER, NO.1
۱۳۸۰۱-۰C010 ۱۶ $۵۰٫۸۸
۱۵۰۴۳ PIPE SUB-ASSY, CAMSHAFT OIL DELIVERY
۱۵۰۴۳-۰C020 ۱ $۳۹٫۲۶
۱۵۰۴۳A RING, O(FOR CAMSHAF

diag_1tNAx1N

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید