خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی هایلوکس » لوازم موتوری هایلوکس » منیفولد هایلوکس ۲۰۰۶-۲۰۱۵
۱۷۱۱۱ MANIFOLD, INTAKE
۱۷۱۲۰-۰C020  منیفولد هوا ۱ $۶۰۲٫۴۸
۱۷۱۱۱Z BOLT, STUD(FOR INTAKE MANIFOLD TO CYLINDER HEAD)
۹۰۱۲۶-T0003 ۲
۱۷۱۱۸ STAY, MANIFOLD
۱۷۱۱۸-۷۵۰۶۰ ۱ $۱۴٫۰۴
۱۷۱۴۱ منیفولد دود
۱۷۱۴۱-۰C010 MADE IN INDONESIA ۱ $۴۴۹٫۰۰
۱۷۱۴۱-۰C020 MADE IN THAILAND ۱ $۴۲۹٫۲۴
۱۷۱۴۱-۰C040 EGYPT SPEC ۱ $۵۹۸٫۱۱
۱۷۱۴۱K BOLT, STUD(FOR EXHAUST MANIFOLD TO CYLINDER HEAD)
۹۰۱۲۶-۰۸۰۵۲ EGYPT SPEC ۸ $۰٫۹۹
۱۷۱۶۷ INSULATOR, EXHAUST MANIFOLD HEAT, NO.1
۱۷۱۶۷-۰C020 ۱ $۱۲۸٫۸۱
۱۷۱۷۳ GASKET, EXHAUST MANIFOLD TO HEAD
۱۷۱۷۳-۰C010 ۱ $۲۲٫۹۵
۱۷۱۷۳-۰C020 EGYPT SPEC ۱ $۳۹٫۴۲
۱۷۱۷۷ GASKET, INTAKE MANIFOLD TO HEAD, NO.1
۱۷۱۷۷-۰C010

diag_1tNAx1N

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید