خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی هایلوکس » لوازم بدنه هایلوکس » قفل کاپوت هایلوکس ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴-۲۰۱۵
۵۳۴۱۰ HINGE ASSY, HOOD, RH
۵۳۴۱۰-۰K100  لولای کاپوت راست ۱ $۳۳٫۰۹
۵۳۴۲۰ HINGE ASSY, HOOD, LH
۵۳۴۲۰-۰K100  لولای کاپوت چپ ۱ $۳۳٫۰۹
۵۳۴۴۱B SUPPORT, HOOD
۵۳۴۴۱-۰K030  جک کاپوت ۱
۵۳۴۵۱A GROMMET(FOR HOOD SUPPORT ROD)
۹۰۴۸۰-T0006 ۱ $۲٫۷۳
۵۳۴۵۲ HOLDER, HOOD STAY
۵۳۴۵۲-۰K010 ۱ $۳٫۰۰
۵۳۴۹۷ PAD, HOOD HINGE, NO.1
۵۳۴۹۷-۲۰۰۷۰ T=2.0 ۴ $۲٫۷۷
۵۳۴۹۷-۴۲۰۱۰ T=0.5 ۴ $۱٫۶۲
۵۳۵۱۰ LOCK ASSY, HOOD
۵۳۵۱۰-۰K281  قفل کاپوت ۱
۵۳۵۱۰A SPRING, TENSION(FOR HOOD LOCK)
۹۰۵۰۶-T0004 WD=1.2, CW=8.5 ۱ $۲٫۰۲
۵۳۵۱۰D SPRING, TENSION(FOR HOOD LOCK)
۹۰۵۰۶-T0003 WD=1.8, CW=13 ۱ $۳٫۳۶
۵۳۵۱۰E SPRING, TENSION(FOR HOOD LOCK)
۹۰۵۰۶-T0005 WD=0.9, CW=21 ۱ $۲٫۰۲
۵۳۶۰۱ LEVER SUB-ASSY, HOOD LOCK CONTROL
۵۳۶۰۱-۵۲۰۱۰-B6 MD.GRAY, TRIM1*, 3* ۱ $۴۳٫۶۵
۵۳۶۳۰ سیم کاپوت

diag_1tNAx1N

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید