خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کمری » لوازم بدنه کمری » قفل کاپوت و جک و لولای کاپوت کمری ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴-۲۰۱۵-۲۰۱۶
۵۳۴۱۰ HINGE ASSY, HOOD, RH
۵۳۴۱۰-۰۶۲۰۰  لولای کاپوت راست ۱
۵۳۴۱۲A CUSHION, HOOD HINGE SEAT RH
۵۳۴۱۲-۳۳۰۹۰ ۱
۵۳۴۱۲B CUSHION, HOOD HINGE SEAT LH
۵۳۴۱۲-۳۳۱۰۰ ۱
۵۳۴۲۰ HINGE ASSY, HOOD, LH
۵۳۴۲۰-۰۶۲۰۰  لولای کاپوت چپ ۱
۵۳۴۴۰A SUPPORT ASSY, HOOD, RH
۵۳۴۴۰-۰۶۱۰۰  جک کاپوت راست ۱
۵۳۴۵۰A SUPPORT ASSY, HOOD, LH
۵۳۴۵۰-۰۶۰۹۰  جک کاپوت چپ ۱
۵۳۵۱۰ LOCK ASSY, HOOD
۵۳۵۱۰-۰۶۲۱۰  قفل کاپوت ۱
۵۳۵۱۰A SPRING, TENSION(FOR HOOD LOCK)
۹۰۵۰۶-۰۹۰۵۵ WD=0.9, CW=21 ۱ $۲٫۱۰
۵۳۵۱۰D SPRING, TENSION(FOR HOOD LOCK)
۹۰۵۰۶-۱۲۰۶۳ WD=1.2, CW=8.5 ۱ $۲٫۱۰
۵۳۵۱۰E SPRING, TENSION(FOR HOOD LOCK)
۹۰۵۰۶-۱۸۰۶۷ WD=1.8, CW=13 ۱ $۲٫۱۳
۵۳۵۷۷ BOLT, HOOD LOCK
۵۳۵۷۷-۳۳۰۱۰ ۱ $۵٫۸۵
۵۳۵۷۹ CAP, HOOD LOCK NUT
۵۳۵۷۹-۵۰۰۱۰ ۱ $۱٫۵۰
۵۳۶۰۱ LEVER SUB-ASSY, HOOD LOCK CONTROL
۵۳۶۰۱-۵۲۰۱۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱ $۴۳٫۶۵
۵۳۶۰۱-۵۲۰۱۰-B9 GRAY, TRIM1* ۱ $۴۵٫۶۷
۵۳۶۰۱-۵۲۰۱۰-C0 BLACK, TRIM2* ۱ $۴۳٫۶۵
۵۳۶۳۰ CABLE ASSY, HOOD LOCK CONTROL
۵۳۶۳۰-۰۶۱۷۰  سیم کاپوت ۱
۵۳۶۳۰B CLAMP(FOR HOOD LOCK CONTROL CABLE)
۹۰۴۶۹-۰۶۰۰۵ ۲ $۱٫۸۲

diag_1tNAx1N

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید