خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی یاریس » لوازم موتوری یاریس » هواکش یاریس ۲۰۱۴ هاچ بک
۱۲۲۲۹A PIPE, VENTILATION
۱۲۲۲۹-۰Y030 ۱
۱۷۳۴۷F CLAMP OR CLIP(FOR AIR HOSE)
۹۶۱۳۶-۴۱۹۰۱ ۱ $۳٫۴۸
۱۷۷۰۰ CLEANER ASSY, AIR
۱۷۷۰۰-۰M100  هواکش کامل ۱
۱۷۷۰۱ CASE SUB-ASSY, AIR CLEANER
۱۷۷۰۱-۰M070  قاب زیر هواکش ۱
۱۷۷۳۵ CAP, AIR CLEANER
۱۷۷۳۵-۰M010  درب هواکش ۱
۱۷۷۵۱ INLET, AIR CLEANER, NO.1
۱۷۷۵۱-۰M070 ۱
۱۷۷۷۱A BRACKET, AIR CLEANER
۱۷۷۷۱-۰M050 ۱
۱۷۸۰۱ ELEMENT SUB-ASSY, AIR CLEANER FILTER
۱۷۸۰۱-۰Y040  فیلتر هوا ۱
۱۷۸۸۰ HOSE ASSY, AIR CLEANER
۱۷۸۸۰-۰M120  خرومی هواکش ۱
۱۷۸۸۱A CLAMP(FOR AIR CLEANER HOSE, NO.1)
۹۰۴۶۰-T0017 (L) ۱
۹۶۱۱۱-۱۰۶۹۰ (J) ۱ $۵٫۳۰
۱۷۸۸۱D TUBE, UNION(FOG AIR CLEANER HOSE)
۱۲۲۲۹-۰Y050 ۱
۱۷۸۸۲A CLAMP(FOR AIR CLEANER HOSE, NO.2)
۹۰۴۶۰-T0017 (L) ۱
۹۶۱۱۱-۱۰۶۹۰ (J) ۱ $۵٫۳۰
۲۲۲۰۴ سنسور مپ MAP
۲۲۲۰۴-۰V020

diag_1x3SG39

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید