خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی راوفور » لوازم موتوری راوفور » هوا گیری راوفور ۲۰۱۴
۱۷۶۵۰ VALVE ASSY, VACUUM SWITCHING
۲۵۸۶۰-۳۶۰۱۰  سوپاپ هوا گیری ۱
۲۳۲۸۵A VALVE, CHECK, NO.1
۹۰۹۱۷-۱۰۰۶۵  سنسور چک هوا ۱ $۶۲٫۳۵
۲۳۸۲۶ HOSE, FUEL VAPOR FEED, NO.1
۲۳۸۲۶-۳۶۰۹۰  لوله شماره ۱ ۱
۲۳۸۲۶A CLIP(FOR FUEL VAPOR FEED HOSE, NO.1)
۹۰۴۶۶-۱۱۰۰۳ بست ۲ $۲٫۶۵
۲۳۸۲۷B CLIP(FOR FUEL VAPOR FEED HOSE, NO.2)
۹۶۱۳۲-۵۱۳۰۰  گیره ۲ $۲٫۱۳
۲۳۸۲۹A HOSE, FUEL VAPOR FEED
۲۳۸۲۶-۳۶۱۰۰ ۱
۲۳۸۲۹B CLIP(FOR FUEL VAPOR FEED HOSE)
۹۰۴۶۶-۱۳۰۰۴ NO.1:REFER ILLUST. ۱ $۲٫۰۲
۹۶۱۳۲-۵۱۳۰۰ NO.2:REFER ILLUST. ۱ $۲٫۱۳
۲۳۸۳۰ HOSE ASSY, FUEL VAPOR FEED, NO.2
۲۳۸۳۰-۳۶۱۱۰  بست ۱
۲۵۸۶۰ VALVE ASSY, VACUUM SWITCHING, NO.1
۲۵۸۶۰-۳۶۰۹۰  وکیوم ۱
۹۰۹۹۹-۹۲۰۰۲ پیچ $۴٫۴۷
۹۱۶۷۱-۸۰۶۱۴ پیچ $۰٫۷۱
 وکیوم

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید