خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی لندکروزر » لوازم گیربکس و جلوبندی لندکروزر » جعبه فرمان لندکروزر استیشن ۲۰۰۵-۲۰۰۷
۴۴۲۰۰ LINK ASSY, POWER STEERING
۴۴۲۰۰-۶۰۱۰۰  جعبه فرمان ۱ $۱,۹۷۸٫۱۲
۴۴۲۵۰ GEAR ASSY, POWER STEERING(FOR RACK & PINION)
Not applicable
۴۵۰۴۶ END SUB-ASSY, TIE ROD, RH
۴۵۰۴۶-۶۹۲۰۵  سیبک فرمان راست ۱ $۸۴٫۸۶
۴۵۰۴۶A NUT, CASTLE(FOR TIE ROD END)
۹۰۱۷۱-۱۶۰۰۶ ۲ $۱٫۲۷
۴۵۰۴۷ END SUB-ASSY, TIE ROD, LH
۴۵۰۴۷-۶۹۱۱۵  سیبک فرمان چپ ۱ $۸۴٫۸۶
۴۵۵۰۳ END SUB-ASSY, STEERING RACK
۴۵۵۰۳-۶۹۰۲۵  قرقری فرمان ۲ $۲۵۲٫۷۲
۴۵۵۰۳B WASHER, CLAW(FOR STEERING RACK END)
۹۰۲۱۴-۲۷۰۰۲ OD=47 ۲ $۲٫۸۵
۴۵۵۳۵ BOOT, STEERING RACK, NO.1
۴۵۵۳۵-۶۰۰۱۰  گردگیر جعبه فرمان ۱ $۲۴٫۹۱
۴۵۵۳۵B CLIP(FOR STEERING RACK BOOT)
۹۶۱۳۴-۵۲۶۰۰ ۲ $۴٫۳۹
۴۵۵۳۵D CLAMP(FOR STEERING RACK BOOT NO.1)
۹۰۴۶۰-۶۲۰۰۶ ۱ $۷٫۵۵
۴۵۵۳۶ BOOT, STEERING RACK, NO.2
۴۵۵۳۵-۶۰۰۱۰  گردگیر جعبه فرمان ۱ $۲۴٫۹۱
۴۵۵۳۶A CLAMP(FOR STEERING RACK BOOT NO.2)
۹۰۴۶۰-۶۲۰۰۶ ۱ $۷٫۵۵
۴۵۶۱۱ ARM, STEERING KNUCKLE, RH
۴۵۶۱۱-۶۰۱۲۰ ۱ $۱۲۵٫۹۳
۴۵۶۱۱J BOLT(FOR STEERING KNUCKLE ARM RH)
۹۰۱۰۵-۱۴۰۴۳ ۲ $۴٫۶۷
۴۵۶۱۲ ARM, STEERING KNUCKLE, LH
۴۵۶۱۲-۶۰۱۲۰ ۱ $۱۲۵٫۹۳
۴۵۶۱۲B BOLT(FOR STEERING KNUCKLE ARM LH)
۹۰۱۰۵-۱۴۰۴۳ ۲ $۴٫۶۷
۰۴۴۴۵-۶۰۰۸۰ لوازم جعبه فرمان ۹۸-۲۰۰۴ $۶٫۸۸
۰۴۴۴۵-۶۰۰۹۰ لوازم جعبه فرمان ۲۰۰۵-۲۰۰۷

diag_1wPc8X7

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید