خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کمری » لوازم بدنه کمری » دستگاه شیشه بالابر درب عقب کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹
۶۸۷۵۰ HINGE ASSY, REAR DOOR, UPPER RH
۶۸۷۵۰-۰۶۰۲۰ ۱  لولای بالایی درب عقب راست
۶۸۷۶۰ HINGE ASSY, REAR DOOR, UPPER LH
۶۸۷۶۰-۰۶۰۲۰ ۱  لولای بالایی درب عقب چپ
۶۸۷۷۰ HINGE ASSY, REAR DOOR, LOWER RH
۶۸۷۷۰-۰۶۰۱۰ ۱  لولای پایینی درب عقب راست
۶۸۷۸۰ HINGE ASSY, REAR DOOR, LOWER LH
۶۸۷۸۰-۰۶۰۱۰ ۱  لولای پایینی درب عقب چپ
۶۹۸۰۳ REGULATOR SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW, RH
۶۹۸۰۳-۰۶۰۶۰ ۱  دستگاه شیشه بالابر درب عقب راست
۶۹۸۰۴ REGULATOR SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW, LH
۶۹۸۰۴-۰۶۰۶۰ ۱  دستگاه شیشه بالابر درب عقب چپ
۶۹۹۰۵B CHANNEL SUB-ASSY, REAR DOOR GLASS, RH
۶۹۹۰۵-۰۶۰۱۰ ۱
۶۹۹۰۶B CHANNEL SUB-ASSY, REAR DOOR GLASS, LH
۶۹۹۰۶-۰۶۰۱۰ ۱
۶۹۹۷۵A FILLER, REAR DOOR GLASS CHANNEL
۶۹۹۷۵-YC010 ۲
۸۵۷۱۰F MOTOR ASSY, POWER WINDOW REGULATOR, RH
۸۵۷۲۰-۰K010 ۱ موتور شیشه بالابر درب عقب راست
۸۵۷۲۰E MOTOR ASSY, POWER WINDOW REGULATOR, LH
۸۵۷۱۰-۰K010 ۱ موتور شیشه بالابر درب عقب چپ

diag_1wPc8X7

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید