خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کمری » لوازم موتوری کمری » فیلتر هوا کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹
۱۷۱۱۹A BRACKET, AIR CLEANER
۱۷۱۱۹-۰H050 ۱
۱۷۷۰۰ هواکش کامل
۱۷۷۰۰-۰H130 (۰۶/۲۰۰۶ – ۱۱/۲۰۰۶) ۱
۱۷۷۰۰-۰H131 (۰۱/۲۰۰۷ – ۰۵/۲۰۰۹) ۱
۱۷۷۰۵ درب هواکش
۱۷۷۰۵-۰H130 (۰۶/۲۰۰۶ – ۱۱/۲۰۰۶) ۱
۱۷۷۰۵-۰H131 (۰۱/۲۰۰۷ – ۰۵/۲۰۰۹) ۱
۱۷۷۵۰A INLET ASSY, AIR CLEANER
۱۷۷۵۰-۰H070  کانال هوای ورودی ۱
۱۷۸۰۱ فیلتر هوا
۱۷۸۰۱-۰H030 MARK 17801-0H030 ۱
۱۷۸۰۱-۲۸۰۳۰ MARK 17801-28030 ۱ $۲۸٫۱۶
۱۷۸۸۱ HOSE, AIR CLEANER, NO.1
۱۷۸۸۱-۰H100  جنت هواکش ۱
۱۷۸۸۱A CLAMP(FOR AIR CLEANER HOSE, NO.1)
۹۶۱۱۱-۱۰۸۸۰ ۱ $۱۳٫۳۶
۱۷۸۸۲A CLAMP(FOR AIR CLEANER HOSE, NO.2)
۹۰۴۶۶-۶۲۰۰۲ ۱ $۱۰٫۷۱
۱۷۸۹۳ RESONATOR, INTAKE AIR
۱۷۸۹۳-۰H070  مخزن ورودی هوا ۱
۱۷۸۹۳A CLAMP, HOSE
۹۶۱۱۱-۱۰۴۳۰ ۱ $۴٫۱۱
۱۷۸۹۴A RESONATOR, INTAKE AIR, NO.2
۱۷۸۹۴-۰H070 ۱
۱۷۸۹۴B CLAMP, HOSE(FOR INTAKE AIR RESONATOR, NO.2)
۹۶۱۱۱-۱۰۴۰۰ ۱ $۲٫۷۷
۲۲۲۰۴ METER SUB-ASSY, INTAKE AIR FLOW
۲۲۲۰۴-۳۱۰۱۰ (۰۶/۲۰۰۶ – ۱۱/۲۰۰۶) ۱ $۱۹۰٫۲۹
۲۲۲۰۴-۳۱۰۲۰ (۰۱/۲۰۰۷ – ۰۵/۲۰۰۹) ۱ $۱۹۰٫۲۹
۹۰۰۹۹-۰۰۲۸۹ *** STD. PART $۰٫۷۹
۹۰۱۱۹-۰۶۴۶۵ *** STD. PART $۱٫۲۷
۹۰۱۱۹-۰۶۵۲۷ *** STD. PART $۱٫۰۷
۹۰۴۶۶-۳۰۰۰۱ *** STD. PART $۵٫۱۰
۹۰۹۰۴-۰۶۰۰۸ *** STD. PART $۱۱٫۵۴
۹۱۶۳۱-B0614 *** STD. PART

 

1

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید