خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی راوفور » لوازم موتوری راوفور » رادیاتور اب راوفور
۱۶۰۵۷ HOSE SUB-ASSY, RADIATOR
۱۶۰۵۷-۳۶۰۲۱  جنت رادیاتور ۱
۱۶۲۶۱A CLAMP OR CLIP, HOSE(FOR WATER BY-PASS HOSE)
۹۰۴۶۷-۱۵۰۲۲  بست لوله ۲ $۱٫۴۲
۹۶۱۳۷-۴۱۵۰۱ لوله برگشت به مخزن ۲ $۳٫۱۶
۱۶۲۶۱G HOSE, WATER BY-PASS, NO.1
۱۶۲۶۱-۳۶۰۵۰  بست لوله برگشت به مخزن ۱
۱۶۲۶۴A CLAMP OR CLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.2)
۹۶۱۳۴-۵۱۷۰۰  بست لوله برگشت به مخزن ۱ $۲٫۶۱
۹۶۱۳۷-۴۱۵۰۱ بست لوله برگشت به مخزن ۲ $۳٫۱۶
۱۶۲۶۴D HOSE, WATER BY-PASS, NO.2
۱۶۲۶۴-۳۶۰۴۰  لوله برگشت به مخزن ۱
۱۶۲۶۸L PIPE, WATER BY-PASS
۱۶۲۶۸-۳۶۰۷۰  لوله الومنیومی رادیاتور ۱
۱۶۲۸۲ HOSE, WATER BY-PASS, NO.5
۱۶۲۸۲-۳۶۰۳۰  لوله انتهای لوله الومنیومی ۱
۱۶۲۸۲A CLAMP OR CLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.5)
۹۰۴۶۷-۱۵۰۲۲  بست لوله انتهایی ۲ $۱٫۴۲
۱۶۲۸۳C CLAMP OR CLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE)
۹۰۴۶۷-۱۵۰۲۲  بست لوله ۱ $۱٫۴۲
۱۶۳۶۱ FAN
۱۶۳۶۱-۳۶۰۸۰  پروانه شماره ۱ ۱
۱۶۳۶۱B FAN, NO.2
۱۶۳۶۱-۲۸۲۳۰  پروانه شماره ۲ ۱ $۷۹٫۱۲
۱۶۳۶۳ MOTOR, COOLING FAN
۱۶۳۶۳-۳۶۱۰۰  موتور فن شماره ۱ ۱
۱۶۳۶۳A MOTOR, COOLING FAN, NO.2
۱۶۳۶۳-۳۶۱۶۰  موتور فن شماره ۲ ۱
۱۶۴۰۰ RADIATOR ASSY
۱۶۴۰۰-۲۸۵۷۰  رادیاتور اب ۱ $۴۱۴٫۸۴
۱۶۴۰۰B PLUG, RADIATOR DRAIN COCK
۱۶۴۱۷-۳۰۱۷۰  شیر رادیاتور ۱ $۷٫۳۵
۱۶۴۰۰F PACKING(FOR RADIATOR DRAIN COCK)
۱۶۴۱۸-۱۵۵۲۰  واشر شیر رادیاتور ۱ $۲٫۱۰
۱۶۴۴۱ TANK, RADIATOR, UPPER
۱۶۴۴۱-۲۸۵۷۰  پلاستیک بالایی رادیاتور ۱ $۱۷۸٫۶۳
۱۶۴۴۲ RING, O(FOR RADIATOR UPPER TANK)
۱۶۴۴۲-۲۸۵۷۰  عایق بین رادیاتور و پلاستیک بالایی رادیاتور ۱ $۵۳٫۹۳
۱۶۴۶۱ TANK, RADIATOR, LOWER
۱۶۴۶۱-۲۸۵۷۰  پلاستیک پایینی رادیاتور ۱ $۱۶۷٫۴۸
۱۶۴۶۲ RING, O(FOR RADIATOR LOWER TANK)
۱۶۴۴۲-۲۸۵۷۰  عایق بین رادیاتور و پلاستیک زیری رادیاتور ۱ $۵۳٫۹۳
۱۶۴۷۰ TANK ASSY, RADIATOR RESERVE
۱۶۴۷۰-۲۸۱۱۱  مخزن اب رادیاتور ۱
۱۶۴۷۵A CAP, RESERVE TANK
۱۶۴۷۵-۳۷۰۱۰  درب مخزن اب رادیاتور ۱
۱۶۵۲۳A CUSHION, RADIATOR SUPPORT
۱۶۵۲۳-۲۸۰۳۰  پیچ زیر بست بدنه و رادیاتور ۲ $۱۰٫۰۰
۱۶۵۳۳B SUPPORT, RADIATOR, NO.1
۱۶۵۳۳-۲۶۰۷۰  بست بدنه و رادیاتور ۲
۱۶۵۳۵ SUPPORT, RADIATOR, LOWER
۱۶۵۳۵-۲۸۰۶۰  بست زیری رادیاتور ۲ $۲۲٫۰۲
۱۶۵۷۱D CLIP, RADIATOR HOSE, NO.1
۹۶۱۳۶-۴۴۳۰۱ بست جنت ۱ $۱۰٫۴۴
۹۶۱۳۶-۴۴۸۰۱ بست جنت ۱ $۹٫۹۲
۱۶۵۷۲D HOSE, RADIATOR, NO.2
۱۶۵۷۲-۳۶۱۳۰ ۱
۱۶۵۷۲E CLIP, RADIATOR HOSE, NO.2
۹۶۱۳۶-۴۴۳۰۱ بست ۱ $۱۰٫۴۴
۹۶۱۳۶-۴۴۸۰۱ بست ۱ $۹٫۹۲
۱۶۵۷۷B CLAMP OR CLIP, HOSE(FOR RADIATOR PIPE)
۹۰۴۶۷-۱۳۱۲۸  جنت بالایی رادیاتور ۱ $۲٫۰۲
۱۶۵۸۱K CLAMP, SUB-RADIATOR HOSE, NO.1
۱۶۵۸۱-۳۶۰۱۰  بست جنت بالایی ۲
۱۶۶۱۱ BRACKET, RADIATOR RESERVE TANK
۱۶۶۱۱-۲۸۰۳۰  گیره ۱ $۱۹٫۱۸
۱۶۷۱۱ SHROUD, FAN
۱۶۷۱۱-۳۶۱۴۰  قاب پروانه ۱
۱۶۷۱۲ SHROUD, FAN, NO.2
۱۶۷۱۲-۳۶۰۳۰ قاب پروانه ۱
۹۰۰۹۹-۰۴۱۱۹ پیچ پروانه $۰٫۷۱
۹۰۰۹۹-۰۵۱۶۴ پیچ پروانه $۱٫۱۹
۹۰۱۱۹-۰۶۹۵۹ پیچ مخزن $۰٫۹۹
۹۱۶۷۱-A0820 پیچ بست بالایی $۰٫۹۹
۹۱۶۷۱-J0820 پیچ بست بین رادیاتور وبدنه $۱٫۵۰
 رادیاتور
۱۶۲۵۸C GASKET(FOR WATER BY-PASS PIPE)
۱۶۲۵۸-۳۶۰۱۰  واشر لوله ۱
۱۶۲۶۱ HOSE, WATER BY-PASS
۱۶۲۶۱-۳۶۰۱۰ لوله ۱ $۷٫۸۷
۱۶۲۶۱A CLAMP OR CLIP, HOSE(FOR WATER BY-PASS HOSE)
۹۰۴۶۷-۱۵۰۲۲  گیره ۲ $۱٫۴۲
۹۶۱۳۷-۴۱۵۰۱ گیره ۲ $۳٫۱۶
۱۶۲۶۴ HOSE, WATER BY-PASS, NO.2
۱۶۲۶۴-۳۶۰۱۰ لوله الومینیوم ۱ $۷٫۸۷
۱۶۲۶۴A CLAMP OR CLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.2)
۹۶۱۳۴-۵۱۷۰۰  بست ۱ $۲٫۶۱
۹۶۱۳۷-۴۱۵۰۱ بست ۲ $۳٫۱۶
۱۶۲۶۸ PIPE, WATER BY-PASS, NO.1
۱۶۲۶۸-۳۶۰۱۰  لوله اب ۱
۱۶۳۲۱ INLET, WATER
۱۶۳۲۱-۳۶۰۱۰ گلویی اب ۱
۱۶۳۲۳ HOUSING, WATER INLET
۱۶۰۳۲-۳۶۰۲۱  قاب ترموستات ۱
۱۶۳۲۵ GASKET, WATER INLET HOUSING, NO.1
۱۶۳۲۵-۲۸۰۱۰ واشر ترموستات ۱ $۶٫۰۱
۱۶۳۲۶ GASKET, WATER INLET HOUSING, NO.2
۱۶۳۲۶-۳۶۰۱۰  واشر ترموستات ۱
۱۶۳۳۱A THERMOSTAT
۹۰۹۱۶-۰۳۱۲۹ ترموستات ۱ $۴۱٫۶۰
۹۰۱۲۶-۰۶۰۲۶ پیچ مخزن $۰٫۷۱
۹۰۱۲۶-۰۶۰۲۹ پیچ مخزن $۰٫۷۱
۹۰۱۲۶-۱۰۰۴۳ پیچ مخزن
۹۱۵۵۲-F1055 پیچ مخزن $۱٫۸۲
۹۱۶۷۱-۸۰۶۱۴ پیچ مخزن $۰٫۷۱
۹۴۱۵۱-۸۰۶۰۰ پیچ لوله $۰٫۷۱
۹۴۱۵۱-۸۱۰۴۱ پیچ مخزن $۱٫۲۷
 راذذذ

 

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید