خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کمری » لوازم موتوری کمری » دینام کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹
۲۷۰۲۰ دینام
۲۷۰۶۰-۰H120 ۱۲V 80A ۱
۲۷۰۲۰E BOLT(FOR ALTERNATOR)
۹۱۵۱۲-۸۱۰۸۵ NO.1 ۱ $۱٫۱۵
۹۱۵۵۱-۸۰۸۴۰ NO.2 ۱ $۱٫۵۰
۲۷۰۳۹ COVER, ALTERNATOR REAR END
۲۷۰۳۹-۰C020  درپوش دینام ۱ $۱۲٫۳۸
۲۷۳۱۰ FRAME ASSY, DRIVE END, ALTERNATOR
۲۷۳۱۰-۰H120  قاب جلویی دینام ۱
۲۷۳۱۰B BEARING(FOR ALTERNATOR DRIVE END FRAME)
۹۰۰۶۸-۱۰۰۲۹  بلبرینگ دینام ۱ $۳۰٫۴۸
۲۷۳۱۲ PLATE, RETAINER
۲۷۳۱۲-۰C020 ۱ $۵٫۶۵
۲۷۳۳۰ ROTOR ASSY, ALTERNATOR
۲۷۳۳۰-۰M040  آرمیچر دینام ۱ $۲۶۵٫۵۳
۲۷۳۶۰ COIL ASSY, ALTERNATOR
۲۷۳۶۰-۰H090  آفتامات دینام با سیم پیچ ۱
۲۷۳۷۰ HOLDER ASSY, ALTERNATOR BRUSH
۲۷۳۷۰-۰C020 ۱ $۲۴٫۵۵
۲۷۳۸۴ WASHER
۲۷۳۸۴-۰C020 ۱ $۱٫۳۰
۲۷۳۸۷B INSULATOR, ALTERNATOR TERMINAL
۲۷۳۸۷-۰C020 ۱ $۷٫۰۴
۲۷۴۱۱ PULLEY, ALTERNATOR
۲۷۴۱۱-۰H090  فولی دینام ۱
۲۷۴۴۶A CLAMP
۲۷۴۴۶-۰H090 ۱
۹۰۰۶۸-۰۰۰۲۲ *** STD. PART $۰٫۷۱
۹۰۰۶۸-۰۰۰۲۳ *** STD. PART $۰٫۷۵
۹۰۰۶۸-۰۴۰۳۳ *** STD. PART $۲٫۰۶
۹۰۰۶۸-۰۴۰۴۶ *** STD. PART
۹۰۰۶۸-۰۵۰۰۹ *** STD. PART $۲٫۰۶
۹۰۰۶۸-۰C020 *** STD. PART $۰٫۶۳
۹۴۱۵۰-۸۰۶۰۰ *** STD. PART $۰٫۸۷
 diag_1iKhDXX

 

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید