خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی راوفور » لوازم موتوری راوفور » سوپاپ و میل سوپاپ راوفور ۲۰۱۴
۱۱۸۱۱ BEARING, CAMSHAFT, NO.1
۱۱۸۱۱-۳۶۰۱۰  یاتاقان میل سوپاپ شماره ۱ ۱
۱۱۸۲۱ BEARING, CAMSHAFT, NO.2
۱۱۸۲۱-۳۶۰۱۰  یاتاقان میل سوپاپ شماره ۲ ۱
۱۳۰۵۰ GEAR ASSY, CAMSHAFT TIMING
۱۳۰۵۰-۳۶۰۳۰  دنده VVT ۱
۱۳۰۷۰A GEAR ASSY, CAMSHAFT TIMING EXHAUST
۱۳۰۷۰-۳۶۰۳۰  دنده میل سوپاپ ۱
۱۳۵۰۶ CHAIN SUB-ASSY
۱۳۵۰۶-۳۶۰۱۰ زنجیر موتور ۱
۱۳۵۱۱ CAMSHAFT
۱۳۵۰۱-۳۶۰۵۰ میل سوپاپ شماره ۱ ۱
۱۳۵۱۲ CAMSHAFT, NO.2
۱۳۵۰۲-۳۶۰۳۰ میل سوپاپ شماره ۲ ۱
۱۳۵۴۰ TENSIONER ASSY, CHAIN, NO.1
۱۳۵۴۰-۳۶۰۴۰ زنجیر سفت کن ۱
۱۳۵۴۰C GASKET(FOR CHAIN TENSIONER)
۱۳۵۵۲-۳۶۰۱۰  واشر زنجیر سفت کن ۱
۱۳۵۵۹ SLIPPER, CHAIN TENSIONER
۱۳۵۵۹-۳۶۰۱۰ بالشتک بلند ۱
۱۳۵۶۱ DAMPER, CHAIN VIBRATION, NO.1
۱۳۵۶۱-۳۶۰۱۰ بالشتک کوتاه ۱
۱۳۵۶۶B GUIDE, TIMING CHAIN
۱۳۵۶۶-۳۶۰۱۱  نگهدارنده زنجیر موتور ۱
۱۳۷۱۱ VALVE, INTAKE
۱۳۷۱۱-۳۶۰۶۰ سوپاپ دود ۸
۱۳۷۱۱B SPRING, COMPRESSION(FOR INNER)
۹۰۵۰۱-۳۴۰۱۶ خار سوپاپ ۱۶
۱۳۷۱۱E SEAL, INTAKE VALVE STEM OIL
۹۰۹۱۳-۰۲۱۰۱ خار سوپاپ ۸
۱۳۷۱۵ VALVE, EXHAUST
۱۳۷۱۵-۳۶۰۲۰ سوپاپ دود ۸
۱۳۷۱۵A SEAL, EXHAUST VALVE STEM OIL
۹۰۹۱۳-۰۲۱۱۲ ENGINE NO.=0XXXXXX-6XXXXXX OR EXXXXXX-GXXXXXX ۸
۱۳۷۱۶ CAP, VALVE STEM
۱۳۷۱۶-۷۵۰۲۰  خار سوپاپ ۱۶
۱۳۷۳۴ SEAT, VALVE SPRING
۱۳۷۳۴-۶۲۰۲۰ شیم سوپاپ ۱۶
۱۳۷۴۱ RETAINER, VALVE SPRING
۱۳۷۴۱-۲۰۰۲۱ خار سوپاپ ۱۶
۱۳۷۴۱A LOCK, VALVE SPRING RETAINER
۹۰۹۱۳-۰۳۰۲۸ خار سوپاپ ۳۲
۱۳۷۵۰ ADJUSTER ASSY, VALVE LASH
۱۳۷۵۰-۳۱۰۳۰ نگهدارنده سوپاپ ۱۶
۱۳۸۰۱ ARM SUB-ASSY, VALVE ROCKER, NO.1
۱۳۸۰۱-۲۳۰۱۱ انگشتی سوپاپ ۱۶
۹۰۱۰۹-۰۸۳۰۴ پیچ بالشتک
۹۰۱۱۹-۱۲۳۷۰ پیچ دنده میل سوپاپ
۹۱۵۵۱-۸۰۶۳۰ پیچ زنجیر سفت کن
۹۱۶۷۱-۸۰۸۲۰ پیچ زنجیر سفت کن
 mil

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید