خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی راوفور » لوازم موتوری راوفور » سرسیلندر راوفور ۲۰۱۴
۱۱۱۰۱ HEAD SUB-ASSY, CYLINDER
۱۱۱۰۱-۳۹۷۷۶  سرسیلندر ۱
۱۱۱۰۱A BOLT(FOR CYLINDER HEAD SET)
۹۰۹۱۰-۰۲۱۶۴ پیچ سرسیلندر ۱۰
۱۱۱۰۱B WASHER, PLATE(FOR CYLINDER HEAD SET)
۹۰۲۰۱-۱۱۰۳۴ مهره پیچ سرسیلندر ۱۰
۱۱۱۰۱J VALVE ASSY, CAMSHAFT TIMING OIL CONTROL
۱۵۳۳۰-۳۷۰۱۰  سنسور کنترول روغن ۲
۱۱۱۰۲A SENSOR, CAMSHAFT POSITION
۹۰۹۱۹-۰۵۰۶۰  سنسور موقیت میلنگ ۲
۱۱۱۰۳ HOUSING SUB-ASSY, CAMSHAFT
۱۱۱۰۳-۳۶۰۱۱  کفی میل سوپاپ ۱
۱۱۱۱۴A PIN, STRAIGHT
۹۰۲۵۰-۰۶۰۰۳ پین کفی میل سوپاپ
۱۱۱۱۵ GASKET, CYLINDER HEAD
۱۱۱۱۵-۳۶۰۳۰ ,واشر سرسیلندر ۱
۱۱۱۱۵A PIN, RING
۹۰۲۵۳-۱۲۰۰۲  پین سرسیلندر ۲
۱۱۱۱۷E PLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.1
۹۰۳۴۱-۲۰۰۰۲ مهره سر سیلندر شماره ۱ ۳
۱۱۱۱۷F PLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.2
۹۰۳۴۱-۲۴۰۱۱  مهره سرسیلندر شماره ۲ ۱
۱۱۱۱۷J GASKET(FOR CYLINDER HEAD SCREW PLUG)
۹۰۴۳۰-۲۰۰۰۴  واشر مهره ۳
۱۱۱۱۷N GASKET(FOR CYLINDER HEAD SCREW PLUG NO.2)
۹۰۴۳۰-۲۴۲۴۶  واشر پیچ ۱
۱۱۱۲۲ BUSH, INTAKE VALVE GUIDE
۱۱۱۲۲-۳۱۰۵۰ STD ۸
۱۱۱۲۳-۳۱۰۵۰ O/S 0.05 ۸
۱۱۱۲۶ BUSH, EXHAUST VALVE GUIDE
۱۱۱۲۶-۳۱۰۳۰  بوش گزنپین سوپاپ دود سایز STD ۸
۱۱۱۲۷-۳۱۰۳۰ بوش گژنپین سوپاپ دود سایز O/S 0.05 ۸
۱۱۱۳۱ SEAT, INTAKE VALVE
۱۱۱۳۱-۳۶۰۳۰ بوش گژنپین سوپاپ بنزین STD ۸
۱۱۱۳۲-۳۶۰۳۰ بوش گژنپین سوپاپ بنزین O/S 0.03 ۸
۱۱۱۳۵ SEAT, EXHAUST VALVE
۱۱۱۳۵-۳۶۰۱۰  بوش جای سوپاپ دود سایز STD ۸
۱۱۱۳۶-۳۶۰۱۰ بوش جای سوپاپ دود سایز O/S 0.03 ۸
۱۱۱۵۱A PIN, RING(FOR CAMSHAFT BEARING CAP SETTING)
۹۰۲۵۳-۱۳۰۰۵ پین کفی میل سوپاپ L=12.5, OD=8 ۱۰
۱۱۱۵۱H BOLT(FOR CAMSHAFT BEARING CAP TO HOUSING)
۹۰۱۱۹-۰۷۰۰۹  پیچ کفی میل سوپاپ ۱۱
۱۱۱۵۹H GASKET, CAMSHAFT BEARING CAP OIL HOLE
۱۱۱۵۹-۳۶۰۱۱ واشر پیچ کفی میل سوپاپ ۲
۹۰۴۳۰-۱۰۰۲۴ واشر پیچ کفی میل سوپاپ ۱
۱۱۱۹۳ GASKET, SPARK PLUG TUBE
۱۱۱۹۳-۳۶۰۱۰  واشر دور مخزن شمع موتور ۴
۱۱۲۰۱ COVER SUB-ASSY, CYLINDER HEAD
۱۱۲۰۱-۳۶۰۱۰ درب سرسیلندر ۱
۱۱۲۱۳ GASKET, CYLINDER HEAD COVER
۱۱۲۱۳-۳۶۰۲۰ واشر دور درب سرسیلندر ۱
۱۲۱۰۸ CAP SUB-ASSY, OIL FILLER
۱۲۱۸۰-۳۸۰۱۰  درب مخزن روغن موتور ۱
۱۲۱۰۸A GASKET(FOR OIL FILLER CAP)
۹۰۴۳۰-۳۵۰۰۱  واشر درب مخزن روغن موتور ۱
۱۲۲۸۱A HANGER, ENGINE, NO.1
۱۲۲۸۱-۳۶۰۲۰ گیره شماره ۱ ۱
۱۲۲۸۲D
۱۲۲۸۲-۳۶۰۲۱ گیره ۱
۱۲۶۰۱B COVER SUB-ASSY, ENGINE, NO.1
۱۲۶۰۱-۳۶۰۶۰  کاور روی موتور ۱
۱۵۳۳۰A RING, O(FOR CAM TIMING OIL CONTROL VALVE)
۹۰۰۹۹-۱۴۱۳۷  واشر سنسور کنترول روغن ۲
۱۵۶۷۸A FILTER, OIL CONTROL VALVE
۱۵۶۷۸-۳۷۰۱۰  فیلتر کنترول روغن ۱
۹۱۵۵۱-۸۰۶۱۶ پیچ روی درب سرسیلندر
۹۱۵۵۲-۸۱۰۲۵ پیچ سرسیلندر
۹۱۵۵۲-۸۱۰۴۰ پیچ زیر سرسیلندر
۹۱۶۷۱-۸۰۶۱۶ پیچ سنسور کنترول روغن
 diag_1iBGqD6

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید