خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی راوفور » لوازم موتوری راوفور » شلنگ رادیاتور راوفور ۲۰۱۴
۱۲۲۰۴ VALVE SUB-ASSY, VENTILATION
۱۲۲۰۴-۳۶۰۲۰  مهره اب ۱
۱۲۲۰۵ CASE SUB-ASSY, VENTILATION
۱۲۲۰۵-۳۶۰۱۰  جعبه روی ترموستات ۱
۱۲۲۰۵A RING, O(FOR VENTILATION CASE)
۱۲۲۷۳-۳۶۰۱۰  واشر درب جعبه ترموستات ۱
۱۲۲۱۵ جعبه جداگانه پشتی
۱۲۲۱۵-۳۶۰۱۰ ۱
۱۲۲۶۱ HOSE, VENTILATION
۱۲۲۶۱-۳۶۰۵۰  شلنگ بالایی رادیاتور ۱
۱۲۲۶۱A CLIP OR CLAMP(FOR VENTILATION HOSE)
۹۰۴۶۷-۲۱۰۰۴  بست شلنگ رادیاتور ۱
۱۲۲۶۱B CLIP OR CLAMP(FOR VENTILATION HOSE)
۹۰۴۶۷-۱۹۰۰۳  بست شلنگ رادیاتور ۱
۱۲۲۶۲ HOSE, VENTILATION, NO.2
۱۲۲۶۲-۳۶۰۴۰  شلنگ پایینی رادیاتور ۱
۱۲۲۶۲A CLIP(FOR VENTILATION HOSE NO.2)
۹۰۴۶۷-۱۶۰۳۵  بست شلنگ رادیاتور ۲
۹۰۱۲۶-۰۸۰۵۲ پیچ درب
۹۱۵۵۱-۸۰۶۱۶ پیچ درب
۹۱۵۵۱-۸۰۸۲۵ پیچ درب
۹۴۱۵۱-۸۰۸۰۰ پیچ درب
 ساش

 

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید