خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی راوفور » لوازم موتوری راوفور » بلوک سیلندر راوفور ۲۰۱۴
۱۳۶۱J COVER, FLYWHEEL HOUSING UNDER
۱۱۳۶۱-۲۸۰۱۰  کاور فلایویل ۱
۱۱۴۰۱ BLOCK SUB-ASSY, CYLINDER
۱۱۴۱۰-۳۹۱۲۵  بلوک سیلندر ۱
۱۱۴۰۱L SEAL, ENGINE REAR OIL
۹۰۳۱۱-۸۹۰۱۳  کاسه نمد روغن ۱
۱۱۴۱۶ BOLT(FOR CRANKSHAFT BEARING CAP SET)
۹۰۹۱۰-۰۲۱۷۳  پیچ سیلندر ۱۰
۱۱۴۱۶A PIN, RING(FOR CRANKSHAFT BEARING CAP SET)
۹۰۲۵۳-۱۳۰۱۷  پین نگهدارنده بلبرینگ میلنگ ۱۰
۱۱۴۲۰ CRANKCASE ASSY, STIFFENING
۱۱۴۲۰-۳۶۰۲۰  کفی میلنگ ۱
۱۱۴۳۴A PIN, STRAIGHT(FOR TIMING GEAR COVER SET)
۹۰۲۵۰-۰۶۰۰۳  پین دنده تایم ۲
۱۱۴۳۴J PIN, RING (FOR CYLINDER HEAD SET)
۹۰۲۵۳-۱۵۰۰۱  پین سیلندر ۲
۱۱۴۳۴N PIN, STRAIGHT(FOR WATER INLET HOUSING)
۹۰۲۵۰-۰۶۰۰۳  پین ۲
۱۱۴۴۵ SPACER, CYLINDER BLOCK WATER JACKET
۱۱۴۴۵-۳۶۰۱۰  بست ۱
۱۱۴۵۲ GUIDE, OIL LEVEL GAGE
۱۱۴۵۲-۳۶۰۵۰  لوله گیج روغن ۱
۱۱۴۵۲B RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE)
۹۶۷۴۱-۱۹۰۱۰  واشر لوله گیج روغن ۱
۱۲۱۰۱ PAN SUB-ASSY, OIL
۱۲۱۰۱-۳۶۰۵۰  کارتل روغن ۱
۱۲۱۰۱A PLUG(FOR OIL PAN DRAIN)
۹۰۳۴۱-۱۲۰۱۲  پیچ کارتل ۱
۱۲۱۰۱B GASKET(FOR OIL PAN DRAIN PLUG)
۹۰۴۳۰-۱۲۰۳۱  مهره پیچ کارتل ۱
۱۲۱۲۱ PLATE, OIL PAN BAFFLE, NO.1
۱۲۱۲۱-۳۶۰۳۰  پوسته کفی روغن ۱
۱۳۶۲۰B BALANCER ASSY, ENGINE
۱۳۶۲۰-۳۶۰۲۰  بالانسر ۱
۱۵۳۰۱ GAGE SUB-ASSY, OIL LEVEL
۱۵۳۰۱-۳۶۰۳۱  گیج روغن ۱
۹۰۱۱۹-۰۶۹۳۸  پیچ کارتل
۹۰۱۲۶-۰۶۰۱۵  پین کارتل
۹۰۱۲۶-۰۸۰۵۸  پین
۹۰۱۷۹-۰۶۳۲۶  مهره کارتل
۹۰۲۵۰-۰۶۰۰۳  پین زیر بلوک
۹۰۲۵۳-۱۴۰۰۳  مهره کفی میلنگ
۹۱۵۱۲-۸۱۰۳۲  پیج کفی میلنگ
۹۱۵۵۱-L0845  پیچ بالانسر
۹۱۶۷۱-۸۰۶۱۴  پیچ پوسته کفی
 diag_2b4uTg

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید