خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی راوفور » لوازم موتوری راوفور » اویل پمپ راوفور ۲۰۱۴
۱۱۳۰۱C SEAL, OIL(FOR TIMING GEAR CASE OR TIMING CHAIN CASE)
۹۰۳۱۱-۴۲۰۵۱  کاسه نمد اویل پمپ ۱
۱۱۳۰۱K SENSOR, CRANK POSITION
۹۰۹۱۹-۰۵۰۷۰  سنسور موقعیت میلنگ ۱
۱۱۳۱۰ COVER ASSY, TIMING CHAIN
۱۱۳۱۰-۳۶۰۲۰  اویل پمپ (سینی اویل پمپ) ۱
۱۱۳۲۴ PLATE, TIMING CHAIN COVER
۱۱۳۲۴-۳۶۰۱۰  پلیت سینی ۱
۱۱۳۲۸ GASKET, TIMING GEAR OR CHAIN COVER
۱۱۳۲۸-۳۶۰۲۰  واشر سینی اویل پمپ ۱
۱۱۳۲۹A GASKET, TIMING BELT OR CHAIN COVER, NO.2
۱۱۳۲۹-۳۶۰۱۰  واشر مهره ۱
۱۱۴۹۶A GASKET, OIL HOLE COVER
۱۱۴۹۶-۳۶۰۱۰  واشر مهره روغن ۱
۱۵۱۳۳B PLUG, OIL PUMP RELIEF VALVE
۱۵۱۳۳-۳۶۰۲۰  مهره سینی اویل پمپ ۱
۱۵۱۹۳A GASKET, OIL PUMP
۱۵۱۹۳-۳۶۰۱۰  واشر سینی ۱
۱۵۱۹۷-۳۶۰۱۰  پیچ سینی ۱
۹۰۱۲۶-۰۸۰۵۸  پیچ سینی
۹۱۵۵۱-۸۰۶۱۲  پیچ سینی
۹۱۵۵۱-۸۰۶۱۶  پیچ سینی
۹۱۵۵۱-۸۰۸۴۵  پیچ سینی
۹۱۵۵۱-L0830  پیچ سینی
۹۱۵۵۲-F1035  پیچ سینی
۹۴۱۵۱-۸۰۸۰۰  پیچ سینی
 خغ

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید